การประมูลสด
รอบที่: A
E-Auction Hall ประมูลสดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:00
มาครั้งแรก เริ่มต้นที่นี่
ลงทะเบียน วางเงินประกัน

รอบการประมูล 11

ลานสินค้า 1

ล๊อตที่กำลังประมูล # 224
ประมูลเลย!
จำนวนที่รอการประมูล : 283 ล็อต
จำนวนที่ขายไปแล้ว : 223 ล็อต
ขายแล้ว
ล็อต # : 1
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงเตี้ย/จุกปิด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 7x7ซม. SM-9220
ขายแล้ว
ล็อต # : 2
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงเตี้ย/จุกปิด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 7x7ซม. SM-9220
ขายแล้ว
ล็อต # : 3
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วพร้อมจุกปิด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 6x6x14ซม. SM-9212
ขายแล้ว
ล็อต # : 4
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วพร้อมจุกปิด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 6x6x14ซม. SM-9212
ขายแล้ว
ล็อต # : 5
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วพร้อมจุกปิด ผลิตจากสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 7x7x19ซม. SM-9211
ขายแล้ว
ล็อต # : 6
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วมีหูพร้อมจุกปิด ผลิตจากสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 8x16ซม. SM-9210
ขายแล้ว
ล็อต # : 7
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วมีหูพร้อมจุกปิด ผลิตจากสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 8x16ซม. SM-9210
ขายแล้ว
ล็อต # : 8
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงสูง/จุกล็อค ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 9x28ซม. SM-9233
ขายแล้ว
ล็อต # : 9
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงสูง/จุกล็อค ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 9x28ซม. SM-9233
ขายแล้ว
ล็อต # : 10
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงชมพู่ สำหรับจัดสวนขวด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 6 ใบ ขนาด 16x16x24ซม. SM-9236
ขายแล้ว
ล็อต # : 11
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงสูง/จุกล็อค ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 12 ใบ ขนาด 5x14ซม. SM-9229
ขายแล้ว
ล็อต # : 12
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงสูง/จุกล็อค ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 12 ใบ ขนาด 5x14ซม. SM-9228
ขายแล้ว
ล็อต # : 13
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงกลมสูง/จุกปิด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 18 ใบ ขนาด 10x13ซม. SM-9216
ขายแล้ว
ล็อต # : 14
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงเตี้ย/ฝาปิด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 24 ใบ ขนาด 7x12ซม. SM-9234
ขายแล้ว
ล็อต # : 15
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วทรงเหลี่ยม/จุกปิด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 24 ใบ ขนาด 6x12ซม. SM-9224
ขายแล้ว
ล็อต # : 16
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
ขวดแก้วพร้อมจุกปิด ผลิตจากประเทศสเปน จำนวน 24 ใบ ขนาด 5x5x9ซม. SM-9213

ผลการประมูลรอบที่แล้ว

คลิกที่นี่