ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

ลงทะเบียนเป็นผู้ขาย

การที่จะเป็นผู้ขายนั้น สมาชิกจะต้องมีสถานะเป็นผู้ซื้อ และ ทำการอัพเกรดสถานะตัวเองเป็น “ผู้ขาย” ก่อน

วิธีการอัพเกรด

1. Upgrade สถานะตัวเองเป็นผู้ขาย โดยการคลิก อัพเกรดเป็นผู้ขาย ที่เมนูส่วนตัว
 (หากยังไม่ได้เป็นสมาชิคคลิกที่นี้เพื่อ สมัครสมาชิก)


2. เลือกอัพเกรดสถานะเป็นผู้ขาย หรือ ผู้ซื้อและผู้ขาย

3.  ศึกษา กฎกติกา เงื่อนไขการใช้งานของ ผู้ซื้อ และผู้ขาย และคลิก ยอมรับเงื่อนไข แล้วคลิก ถัดไป


4. เลือกสถานะของคุณ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกลงทะเบียนได้สองแบบ แบบบุคครธรรมาดา หรือ แบบนิติบุคคล แล้วคลิก ถัดไป

 

 

5. กรอกข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ต้องใส่ คำนำหน้า เช่น นาย, นางสาว, นาง, และอื่นๆ สัญชาติ และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิก ถัดไป
หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกแสดงบนเอกสารทางบัญชีต่างๆ รวมถึงกรณีมีการโอนเงินให้ ทางบริษัทฯ จะทำโอนเงินเข้าชื่อบัญชีธนาคารที่ตรงกับข้อมูลที่คุณให้ไว้เท่านั้น

 

สำหรับผู้ขายประเภทนิติบุคคล สามารถเพิ่มรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามได้มากกว่า 1 คน โดย คลิก “เพิ่มรายชื่อผู้มิอำนาจลงนาม +” เสร็จแล้ว ไปดังหน้าถัดไปเพื่อ กรอกข้อมูล สำนักงาน/สาขา

6. เลือกว่าคุณหรือกิจการของคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ แล้วคลิก ถัดไป

 

7. กรอกรายละเอียดที่อยู่ของคุณ โดยให้เลือกลักษณะสถานที่ว่าเป็น บ้าน อาคาร หรือ อื่นๆ

 

 

8. เลือกที่อยู่จัดส่งเอกสาร ว่าจะให้เหมือนที่อยู่ของคุณ หรือ ต้องการระบุที่อยู่จัดส่งเอกสารคนละสถานที่ ถ้าต้องการระบุที่อยู่จัดส่งเอกสารคนละสถานที่ ให้กรอกรายละเอียดที่อยู่ในน้าถัดไป

 

9. เลือกที่อยู่จัดส่งจัดส่งสินค้า ว่าจะให้เหมือนที่อยู่ของคุณ เหมือนที่อยู่จัดส่งเอกสาร หรือ ต้องการระบุที่อยู่จัดส่งเอกสารคนละสถานที่ ถ้าต้องการระบุที่อยู่จัดส่งเอกสารคนละสถานที่ ให้กรอกรายละเอียดที่อยู่ในน้าถัดไป

10. กรอกเบอร์ที่สามารถติดต่อได้

 

11. กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อให้ทางบริษัททำการโอนเงินค่าสินค้าให้คุณผ่านบัญชีธนาคารของคุณ
หมายเหตุ: บริษัทจะทำการโอนเงินให้คุณผ่านบัญชีธนาคารของคุณเท่านั้น

 

 

12. แนบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตเป็นผู้ขาย
สำหรับบุคคลธรรมดา แนบบัตร
1. ประชาชน
2.เอกสารทางภาษี ( ถ้าเป็นผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่ม)

 

สำหรับนิติบุคคล แนบ
1. เอกสารแสดงตัวตนทางกฎหมาย ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรอง
2.เอกสารผู้มีอำนาจลงนาม
3.เอกสารทางภาษี ( ถ้าเป็นผู้ขายที่จดทะเบียนภาษีมูลค้าเพิ่ม)

 

13. เพิ่มโลโก้และตราประทับกิจการ

14. เมื่อทางตลาดตรวจสอบว่ามีหลักฐาน และประวัติถูกต้อง สมาชิกก็จะได้รับ อีเมล์ยืนยันการเป็นผู้ขาย และสิทธิ์ที่จะสามารถส่งสินค้ามาร่วมขายภายในตลาดได้ทันที