ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

การรับเงิน

การรับเงินค่าสินค้า เมื่อการซื้อขายสินค้าจบลง ทางตลาดจะเตรียมสรุปยอดขายให้คุณ โดยมีรายละเอียดทางด้านบัญชี การเงิน และภาษีดังนี้

 1. ค่าสินค้า ที่คุณส่งเข้าประมูล โดยราคาสินค้าคือราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อเสนอ
   
 2. การนำส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายเป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางตลาดจะนำส่งเป็นภาษีขายให้แก่สรรพากร แทนผู้ขายเอง โดยใช้แบบฟอร์ม ภพ.36
   
 3. ค่าธรรมเนียมผู้ขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และถ้าคุณเป็นผู้ขายที่เป็นนิติบุคคล คุณสามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่าธรรมเนียมผู้ขาย จำนวน 3%

  ทั้งนี้จะต้องส่งหลักฐานเข้าระบบก่อน เพื่อยืนยันจำนวนยอดขายทั้งหมดที่จะได้รับ ก่อนทำการชำระเงิน

  สมาชิกผู้ขายต้องยืนยันความถูกต้องของ ยอดคำสั่งซื้อของผู้ซื้อนั้นภายใน 3 วัน เมื่อแล้วเสร็จ ทางตลาดจะทำการโอนเงิน หลังหักค่าธรรมเนียมผู้ขาย ไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ขายแจ้งไว้ กับทางตลาดภายใน 14 – 30 วัน 

 

ขั้นตอนการยืนยันยอดชำระเงินสำหรับผู้ขาย

 1. ผู้ขายตรวจและยืนยันผลการประมูล โดยคลิกที่เมนู “ยืนยันผลการประมูล” จากเมนูผู้ขายทางด้านขวามือ
   
 2. เมื่อเข้าสู่หน้า“ยืนยันผลการประมูล” แล้ว จะพบกับผลการประมูลของแต่ละรอบประมูล ผู้ขายสามารถเช็คสถานะของผลการประมูลได้จากช่อง “สถานะ” และ “ % ตรวจสอบแล้ว” ซึ่งเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระค่าสินค้าครบทุกรายการแล้ว “ % ตรวจสอบแล้ว” จะขึ้น 100% ของรอบประมูลนั้นๆ
   
 3. เมื่อ “ % ตรวจสอบแล้ว” ของรอบประมูลขึ้น 100% สถานะผลการประมูลจะถูกเปลี่ยนเป็น “ รอการยืนยัน “ คลิก “ยืนยันรายการ” เพื่อยันรายการ
   
 4. สำหรับผู้ขายทั้วไป ตรวจสอบรายละเอียด ราคาสินค้า ค่าธรรมเนียมผู้ขาย และยอดชำระเงินสุทธิ เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิก “ยืนยันยอดชำระเงิน”
   
 5. สำหรับผู้ขายประเภทนิติบุคคล เมื่อ ตรวจสอบรายละเอียด ราคาสินค้า ค่าธรรมเนียมผู้ขาย และยอดยอดชำระเงินสุทธิ เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% สำหรับค่าธรรมเนียมผู้ขาย โดยคลิก “ดาวน์โหลด” แบบฟอร์ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ทางตลาดไดทำการกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้ว
   
 6. ปริ้นแบบฟอร์ม ประทับตรา และลงนาม ก่อนทำการ อัปโหลดหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
   
 7. อัปโหลดไฟล์รูปภาพแบบฟอร์ม โดยคลิก “choose file” และคลิก “ยืนยันยอดชำระเงิน”
   
 8. ตรวจสอบสถานะของรายละเอียดเอกสารและวันที่กำหนดชำระเงินสำหรับผู้ขายของรอบประมูลนั้นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1. ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีสินค้า (สำเนา)
    
  2. บเสร็จ/ใบกำกับภาษีค่าธรรมเนียม
    
  3. ใบเสร็จ ภพ.369. เมื่อถึงกำหนดการ สถานะของรอบประมูลจะขึ้นว่า “ชำระเงินแล้ว” คลิกที่ “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดการชำระเงินของรอบประมูล ผู้ขายตรวจสอบวันที่ยืนยันการชำระเงิน และดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ขาย