ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

ส่งสินค้าเข้าคลัง

ที่ RAPBIZZ.com ผู้ขายต้องส่งสินค้ามาที่คลังสินค้า ก่อนที่จะสามารถฝากขายสินค้าได้ ทางตลาดจะดูแลจัดเก็บสินค้าของผู้ขายเป็นอย่างดีพร้อมจัดจำหน่าย จัดส่ง และจัดการเอกสารทางด้านบัญชี และภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ขั้นตอนการส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า

 

ที่อยู่คลังสินค้า

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด คลังสินค้า RAPBIZZ
เลขที่ 82 หมู่ 5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
แผนที่ : Google Map
 
*บริษัทไม่รับสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์

ขั้นตอนการส่งสินค้าเข้าคลังสินค้า RAPBIZZ

เมื่อสถานะสินค้าขึ้น “อนุมัติ” แล้วผู้ขายสามารถส่งสินค้าเข้าโกดัง RAPBIZZ ด้วยขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู “ส่งสินค้าเข้าคลัง” และคลิก “เพิ่มรายการส่งสินค้า

2. ผู้ขายสามารถเลือกวิธีส่งสินค้าเข้าคลังได้ 2 แบบด้วยกัน

  • ส่งด้วยตัวเอง – ระบุวันที่จัดส่ง
  • ส่งด้วยบริการขนส่ง- ระบุชื่อขนส่งและหมายเลขติดตาม

3. หลังจากเลือกวิธีส่งสินค้าแล้ว ทำการเพิ่มสินโดยการคลิกปุ่ม “เพิ่มรายการส่งสินค้าที่ต้องการจัดส่ง”เพื่อเข้าสู่หน้า “รายการสินค้าของฉันที่ส่งเข้าคลังได้

4. เลือกรายการสินค้าต่างๆ ที่จะส่งเข้าคลัง และคลิก “ยืนยัน” เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

5. ใส่จำนวนสินค้าที่จะส่งมาที่คลังในช่องจำนวน เมื่อเพิ่มรายการครบแล้วคลิก  “คอนเฟิร์ม”ผู้ขายสามารถบันทึกร่างขั้นตอนนี้ไว้ก่อนได้ หรือ คลิกยืนยันเพื่อจัดส่งรายการให้เจ้าหน้าที่คลังสินค้าทันที

6. รายการที่ยืนยันการจัดส่งเข้าคลังแล้วนั้นจะได้รับหมายเลข CTW ID เพื่อตรวจสอบสถานะการรับสินค้า

7. ผู้ขายตรวจสอบสถานะสินค้าทั้งหมดในคลังได้ที่เมนู “ส่งสินค้าเข้าคลัง” เมื่อทาง RAPBIZZ ได้รับสินค้าของผู้ขายแล้วทางตลาดจะทำการตรวจสอบความถูกต้องทั้งจำนวนและรายละเอียดสินค้าที่ผู้ขายระบุมา

8. ผู้ขายสามารถติดตามสถานะการตรวจสอบได้จากการช่อง ปอร์เซ็นต์ตรวจแล้ว ถ้าสินค้าของผู้ขายตรวจสอบหมดแล้ว ปอร์เซ็นต์ ตรวจแล้ว จะเต็ม 100% และสถานะของสินค้าจะถูกเปลี่ยนเป็น “คลังรับสินค้าแล้ว” หากทางตลาดพบสินค้ารายการใดที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่นำส่งทางตลาดจะแจ้งให้ผู้ขายทราบในรายละเอียดการรับสินค้าเข้า

9. ผู้ขายสามารถเช็คสต๊อกสินค้าของตนที่คลัง RAPBIZZ ได้ที่เมนู รายการสินค้าคงคลัง ในเมนูผู้ขาย