ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

ส่งสินค้าเข้าประมูล

มาถึงขั้นตอนการขายที่สำคัญที่สุด – การเลือกสินค้าให้ทางตลาดนําออกขายให้ในวัน ไลฟ์เดย์

ขั้นตอนที่ 1 – การเลือกรอบประมูล
อย่างที่เราทราบกันว่า ตลาดจะมีการซื้อขายจริงในวัน Live Day ดังนั้นก่อนที่ผู้ขายจะส่งสินค้าเข้าประมูลนั้น ผู้ขายต้องทำการเลือกรอบประมูลก่อน เมื่อเข้าไปที่เมนู ส่งสินค้าเข้าประมูล ทางตลาดจะแสดง รอบประมูลที่กำลังเปิดรับรายการ
เลือก “จัดทำรายการ” จากวันซื้อขาย ที่ต้องการส่งสินค้า เพื่อเข้าสู่หน้า รายการส่งสินค้าเข้าประมูล

 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำรายการ ส่งประมูล
เมื่อเข้ามาที่หน้า รายการส่งสินค้าเข้าประมูล

  1. คลิก “เลือกสินค้าจากคลังสินค้า” เพื่อเข้าสู้หน้าเลือกสินค้าที่จะส่งเข้าประมูล
  2. เลือกสินค้าที่ผู้ขายต้องการส่งเข้าประมูล เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วคลิก กลับ
  3. ใส่จำนวณหน่วยต่อล็อต ผู้ขายสามารถสร้างล็อตสินค้าเพิ่มง่ายๆ โดยการ คลิก “คัดลอก
  4. เมื่อจัดล็อตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายสามารถเลือก ที่จะบันทึกร่าง หรือ ยืนยันรายการ หากคุณกด ยืนยันรายการแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิก หรือ แก้ไขรายการได้อีก
  5. เมื่อการซื้อขายสินค้าจบลง ทางตลาดจะเตรียมสรุปยอดขาย ผู้ขายสามารถดูผลการประมูลได้ที่เมนู ยืนยันผลการประมูล