การประมูลสด
รอบที่: A
E-Auction Hall ประมูลสดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:00

ขายสินค้าที่แรพบิซซ์

ที่ แรพบิซซ์ เราจะมีวันซื้อขายสินค้า เรียกว่า ไลฟ์เดย์

ในวัน ไลฟ์เดย์ ตลาดจะนำสินค้าที่ผู้ขายต้องการขายมาแสดงไว้ใน Ring ต่างๆ ให้ผู้ซื้อได้เลือกและเสนอราคาซื้อ สำหรับ Lot สินค้าที่ต้องการ ร่วมกับผู้ซื้อรายอื่นๆ ด้วยวิธีการ Live Bidding ซึ่งสินค้าจะถูกขายให้กับผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุด

ฉะนั้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นกับสินค้าทุกๆ Lot เสมออย่างไร้เงื่อนไขตามกลไกของตลาดไร้ราคาสงวน

แรพบิซซ์ มีรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างจาก มาร์เก็ตเพลสทั่วๆ ไป ดังนั้นผู้ขายควรทำความเข้าใจในการขายสินค้าในตลาดก่อน

ขั้นตอนการขายสินค้า

1. ก่อนที่จะเริ่มขายสินค้าที่ RAPBIZZ คุณต้องทำการสมัครสมาชิค และอัพเกรดเป็นผู้ขายก่อน

สมัครสมาชิคได้ที่นี้ > สมัครสมาชิค 
อัพเกรดเป็นผู้ขายได้ที่นี้ > อัพเกรด

2. ผู้ขาย ทำการลงทะเบียนรายการสินค้าที่ตนเองต้องการที่นำมาร่วมขายในตลาด โดยการสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าส่วนตัว เพื่อให้ทางตลาดทำการอนุมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ สร้างแค็ตตาล็อก

3. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแค็ตตาล็อสินค้าแล้ว ผู้ขายสามารถส่งสินค้าเข้าคลังเพื่อให้ทางตลาดดูแลจัดเก็บ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าเข้าคลัง

4. เมื่อสินค้าได้เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายสามารถแจ้งประเภท และจำนวนสินค้าที่ต้องการให้ทางตลาดนำออกขายให้ในวัน ไลฟ์เดย์ ทางตลาดจะทำหน้าที่ดูแลสินค้า และทำการขายสินค้าของผู้ขายให้เองผ่านระบบ Live Bidding

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าเข้าประมูล

5. เมื่อการซื้อขายสินค้าจบลง ทางตลาดจะเตรียมสรุปยอดขายพร้อมใบเสร็จค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมผู้ขาย พร้อม ภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ขายเป็นนิติบุคคล

6. หลังจากที่ ผู้ขายได้ คอนเฟิร์ม ยอดดังกล่าว ทางตลาดจะทำการหักค่าธรรมเนียมผู้ขายออกจากยอดขาย และทำการโอนยอดขายผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับตลาด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ รับค่าสินค้า