การประมูลสด
รอบที่: A
E-Auction Hall ประมูลสดวันที่ 01 มกราคม 1970 เวลา 07:00

ขายสินค้าที่แรพบิซซ์

การขายแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ ไม่สามารถกำหนดราคาขายได้ จะเหมาะสมกับการโล๊ะสต๊อกแบบไม่คาดหวังผลกำไรแล้ว หรือทดลองราคาสินค้าในตลาด

ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำดีอย่างไร?

  1. โล๊ะสต๊อกสินค้าที่มีต้นทุนการเก็บสินค้าสูงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  2. มีเงินสดหมุนเวียน สร้างโอกาส และความยืดหยุ่นในตัวธุรกิจ
  3. ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด = วัดความต้องการจริงของสินค้านั้นๆ และรู้ราคาขั้นต่ำที่นำไปกำหนดเป็นราคาขายได้

ฯลฯ อ่านได้ที่ FAQs Seller

 

ที่ แรพบิซซ์ เราจะมีวันซื้อขายสินค้า เรียกว่า ไลฟ์เดย์ (LIVE DAY)

ในวัน ไลฟ์เดย์ ตลาดจะนำสินค้าที่ผู้ขายต้องการขายมาแสดงไว้ใน Ring ต่างๆ ให้ผู้ซื้อได้เลือกและเสนอราคาซื้อ สำหรับ Lot สินค้าที่ต้องการ ร่วมกับผู้ซื้อรายอื่นๆ ด้วยวิธีการ Live Bidding ซึ่งสินค้าจะถูกขายให้กับผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุด

ฉะนั้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นกับสินค้าทุกๆ Lot เสมออย่างไร้เงื่อนไขตามกลไกของตลาดไร้ราคาสงวน

แรพบิซซ์ มีรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างจาก มาร์เก็ตเพลสทั่วๆ ไป ดังนั้นผู้ขายควรทำความเข้าใจในการขายสินค้าในตลาดก่อน

 

ขั้นตอนการขายสินค้า

ก่อนที่จะเริ่มขายสินค้าที่ RAPBIZZ คุณต้องทำการสมัครสมาชิค และอัพเกรดเป็นผู้ขายก่อน

สมัครสมาชิคได้ที่นี้ > สมัครสมาชิค 
อัพเกรดเป็นผู้ขายได้ที่นี้ > อัพเกรด

เมื่อได้รับอนุมัติเป็นผู้ขายแล้ว ท่านจะพบกับเมนูผู้ขาย
เรามีขั้นตอนการขายตามเมนูดังนี้

1. ผู้ขาย ทำการลงทะเบียนรายการสินค้าที่ตนเองต้องการที่นำมาร่วมขายในตลาด โดยการสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าส่วนตัว เพื่อให้ทางตลาดทำการอนุมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ สร้างแค็ตตาล็อก

2. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแค็ตตาล็อสินค้าแล้ว ผู้ขายสามารถส่งสินค้าเข้าคลังเพื่อให้ทางตลาดดูแลจัดเก็บ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าเข้าคลัง

3. ตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว

4. เมื่อสินค้าได้เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายสามารถแจ้งประเภท และจำนวนสินค้าที่ต้องการให้ทางตลาดนำออกขายให้ในวัน LIVE DAY ทางตลาดจะทำหน้าที่ดูแลสินค้า และทำการขายสินค้าของผู้ขายให้เองผ่านระบบ Live Bidding

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าเข้าประมูล

5. เมื่อการซื้อขายสินค้าจบลง ทางตลาดจะเตรียมสรุปยอดขายพร้อมใบเสร็จค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมผู้ขาย พร้อม ภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ขายเป็นนิติบุคคล

หลังจากที่ ผู้ขายได้ คอนเฟิร์ม ยอดดังกล่าว ทางตลาดจะทำการหักค่าธรรมเนียมผู้ขายออกจากยอดขาย และทำการโอนยอดขายผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับตลาด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ รับค่าสินค้า