การประมูลสด
รอบที่: A
E-Auction Hall ประมูลสดวันที่ 23 กันยายน 2018 เวลา 13:30

ขายสินค้าที่แรพบิซซ์

ก่อนขายสินค้าที่ RAPBIZZ.COM โปรดอ่านและทำความเข้าใจหลักการขายของเรา

RAPBIZZ.COM ขายสินค้าด้วยวิธีการประมูลแบบไม่มีกำหนดราคาขั้นต่ำ 

หมายความว่า ผู้ขายไม่สามารถกำหนดราคาขั้นต่ำในการขายสินค้าได้ ราคาขายขึ้นอยู่กับผู้ซื้อที่เข้ามาประมูลสินค้าในเว็บไซต์เท่านั้น
ผู้ขายสามารถตั้งราคเปิดได้ โดยราคาเปิดจะสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความต้องการจริงของผู้ซื้อ

การขายแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ เหมาะสมอะไร

การขายแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ เหมาะกับการโล๊ะสต๊อกหรือการทดลองราคาตลาด และไม่คาดหวังกำไรจากการขาย เป็นการขายที่ปราศจากเงื่อนไขของราคาขาย

 

ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำดีอย่างไร?

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการสต๊อกสินค้าให้มีการหมุนเวียนเป็นเงินสดอยู่ตลอดเวลานั้น นั้นบางทีเป็นเรื่องยาก

เนื่องจากภาวะเศษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้ผู้ขายเองก็ปรับตัวยากในการสรรหาและคัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเกิดจาก

 • การสั่งสินค้าเกินความต้องการเพื่อให้ได้ส่วนลดตาม quota ของผู้ผลิต
 • สินค้าตกเทรน์เร็ว รุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆทำให้รุ่นเก่าไม่เป็นที่นิยม
 • ต้องการเลี่ยนกิจการ ไปขายอย่างอื่นแทน ฯลฯ

 

การประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการระบายสินค้าคงคลังของผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์จาก

 • สะสางสต๊อกสินค้า
 • สะสางค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น เช่น
  • ต้นทุนทางเวลา และโอกาส 
  • ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า
  • ค่าเสื่อมทางบัญชีของสินค้า
  • ความเสี่ยงจากการเสื่อสภาพ/เสียหาย/สูญหายเมื่อเก็บนานๆ
  • ดอกเบี้ย หากกู้เงินมาลงทุน
  • ต้นทุนจากการประกันด้านต่างๆ
  • ข้อพิพาททางธุรกิจ ความเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการเก็บสินค้าเก่าๆที่ทำกำไรได้ไม่มากไว้
  • ต้นทุนด้านการจัดโฆษณา/โปรโมชั่น/ออกบู๊ท
 • เป็นเครื่องมือทดลองความต้องที่แท้จริง ราคาขายที่ได้รับคือราคาที่สะท้อนอุปสงค์และอุปทานของตลาดอย่างแท้จริง และข้อมูลนี้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ด้วยการ
  • คาดเดาความต้องการของสินค้า และพิจารณาเลือกสินค้ามาขายต่อได้
  • หลักการตั้งราคาขายให้มีกำไร 
  • ทราบว่าหากเกิดสถาณการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ จะมีเงินเหลือหมุนเวียนขั้นต่ำจริงๆเท่าไหร่
 • มีเงินสดหมุนเวียน สร้างโอกาส และความยืดหยุ่นในตัวธุรกิจ เพื่อไปลงทุนในสินค้าที่มีโอกาสทำกำไรมากกว่า
 • มีช่องทางเลือกในการปล่อยสินค้าในยามวิกฤติ

 

ด้วยระบบ RAPBIZZ.com ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขาย โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมาปวดหัวกับเรื่อง

 • การจัดเก็บนับสต๊อก 
 • การส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ
 • การเก็บเงิน
 • การออกเอกสารใบเสร็จ

 

ตัวอย่างการคำนวนอย่างละเอียด

 

ที่ แรพบิซซ์ เราจะมีวันซื้อขายสินค้า เรียกว่า ไลฟ์เดย์ (LIVE DAY)

ในวัน ไลฟ์เดย์ ตลาดจะนำสินค้าที่ผู้ขายต้องการขายมาแสดงไว้ใน Ring ต่างๆ ให้ผู้ซื้อได้เลือกและเสนอราคาซื้อ สำหรับ Lot สินค้าที่ต้องการ ร่วมกับผู้ซื้อรายอื่นๆ ด้วยวิธีการ Live Bidding ซึ่งสินค้าจะถูกขายให้กับผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุด

ฉะนั้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นกับสินค้าทุกๆ Lot เสมออย่างไร้เงื่อนไขตามกลไกของตลาดไร้ราคาสงวน

แรพบิซซ์ มีรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างจาก มาร์เก็ตเพลสทั่วๆ ไป ดังนั้นผู้ขายควรทำความเข้าใจในการขายสินค้าในตลาดก่อน

 

ขั้นตอนการขายสินค้า

ก่อนที่จะเริ่มขายสินค้าที่ RAPBIZZ คุณต้องทำการสมัครสมาชิค และอัพเกรดเป็นผู้ขายก่อน

สมัครสมาชิคได้ที่นี้ > สมัครสมาชิค 
อัพเกรดเป็นผู้ขายได้ที่นี้ > อัพเกรด

เมื่อได้รับอนุมัติเป็นผู้ขายแล้ว ท่านจะพบกับเมนูผู้ขาย
เรามีขั้นตอนการขายตามเมนูดังนี้

 

1. ผู้ขาย ทำการลงทะเบียนรายการสินค้าที่ตนเองต้องการที่นำมาร่วมขายในตลาด โดยการสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าส่วนตัว เพื่อให้ทางตลาดทำการอนุมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ สร้างแค็ตตาล็อก

2. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแค็ตตาล็อสินค้าแล้ว ผู้ขายสามารถส่งสินค้าเข้าคลังเพื่อให้ทางตลาดดูแลจัดเก็บ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าเข้าคลัง

3. ตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว

4. เมื่อสินค้าได้เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายสามารถแจ้งประเภท และจำนวนสินค้าที่ต้องการให้ทางตลาดนำออกขายให้ในวัน LIVE DAY ทางตลาดจะทำหน้าที่ดูแลสินค้า และทำการขายสินค้าของผู้ขายให้เองผ่านระบบ Live Bidding

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าเข้าประมูล

5. เมื่อการซื้อขายสินค้าจบลง ทางตลาดจะเตรียมสรุปยอดขายพร้อมใบเสร็จค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมผู้ขาย พร้อม ภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ขายเป็นนิติบุคคล

หลังจากที่ ผู้ขายได้ คอนเฟิร์ม ยอดดังกล่าว ทางตลาดจะทำการหักค่าธรรมเนียมผู้ขายออกจากยอดขาย และทำการโอนยอดขายผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับตลาด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ รับค่าสินค้า

 

การยกเลิกการขาย

บริษัทมีนโยบานห้ามยกเลิกการขายในทุกกรณี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเว็บไซต์เป็นพื้นที่สารธาณะ ถึงแม้ว่าเราจะทำการตรวจสอบอย่างดีที่สุดและมีนโยบายการยึดเงินฝากประกันกรณีผู้ซื้อยกเลิกการซื้อ เราไม่สามารถป้องกันการยกเลิกสินค้าได้ 100%

บริษัทไม่มีนโยบายชดเชยผู้ขายในกรณียกเลิกการขาย และไม่มีความรับผิดชอบในการแจ้งเรื่องการยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกการขาย สินค้าจะถูกโอนคืนเข้าคลัง และผู้ขายสามารถนำสินค้ากลับเข้าร่วมประมูลได้ในรอบการประมูลครั้งต่อไป