ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

ขายสินค้าที่แรพบิซซ์

ก่อนขายสินค้าที่ RAPBIZZ.COM โปรดอ่านและทำความเข้าใจหลักการขายของเรา

RAPBIZZ.COM ขายสินค้าด้วยวิธีการประมูลแบบไม่มีกำหนดราคาขั้นต่ำ 

หมายความว่า ผู้ขายไม่สามารถกำหนดราคาขั้นต่ำในการขายสินค้าได้ ราคาขายขึ้นอยู่กับผู้ซื้อที่เข้ามาประมูลสินค้าในเว็บไซต์เท่านั้น
ผู้ขายสามารถตั้งราคเปิดได้ โดยราคาเปิดจะสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความต้องการจริงของผู้ซื้อ

.

การขายแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ เหมาะสมอะไร

การขายแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ เหมาะกับการโล๊ะสต๊อกหรือการทดลองราคาตลาด และไม่คาดหวังกำไรจากการขาย เป็นการขายที่ปราศจากเงื่อนไขของราคาขาย

.

ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำดีอย่างไร?

ในปัจจุบัน การบริหารจัดการสต๊อกสินค้าให้มีการหมุนเวียนเป็นเงินสดอยู่ตลอดเวลานั้น นั้นบางทีเป็นเรื่องยาก

เนื่องจากภาวะเศษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้ผู้ขายเองก็ปรับตัวยากในการสรรหาและคัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเกิดจาก

 • การสั่งสินค้าเกินความต้องการเพื่อให้ได้ส่วนลดตาม quota ของผู้ผลิต
 • สินค้าตกเทรน์เร็ว รุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆทำให้รุ่นเก่าไม่เป็นที่นิยม
 • ต้องการเลี่ยนกิจการ ไปขายอย่างอื่นแทน ฯลฯ

.

การประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการระบายสินค้าคงคลังของผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์จาก

 • สะสางสต๊อกสินค้า
 • สะสางค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น เช่น
  • ต้นทุนทางเวลา และโอกาส 
  • ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า
  • ค่าเสื่อมทางบัญชีของสินค้า
  • ความเสี่ยงจากการเสื่อสภาพ/เสียหาย/สูญหายเมื่อเก็บนานๆ
  • ดอกเบี้ย หากกู้เงินมาลงทุน
  • ต้นทุนจากการประกันด้านต่างๆ
  • ข้อพิพาททางธุรกิจ ความเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการเก็บสินค้าเก่าๆที่ทำกำไรได้ไม่มากไว้
  • ต้นทุนด้านการจัดโฆษณา/โปรโมชั่น/ออกบู๊ท
 • เป็นเครื่องมือทดลองความต้องที่แท้จริง ราคาขายที่ได้รับคือราคาที่สะท้อนอุปสงค์และอุปทานของตลาดอย่างแท้จริง และข้อมูลนี้สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้ด้วยการ
  • คาดเดาความต้องการของสินค้า และพิจารณาเลือกสินค้ามาขายต่อได้
  • หลักการตั้งราคาขายให้มีกำไร 
  • ทราบว่าหากเกิดสถาณการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ จะมีเงินเหลือหมุนเวียนขั้นต่ำจริงๆเท่าไหร่
 • มีเงินสดหมุนเวียน สร้างโอกาส และความยืดหยุ่นในตัวธุรกิจ เพื่อไปลงทุนในสินค้าที่มีโอกาสทำกำไรมากกว่า
 • มีช่องทางเลือกในการปล่อยสินค้าในยามวิกฤติ

.

ด้วยระบบ RAPBIZZ.com ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขาย โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมาปวดหัวกับเรื่อง

 • การจัดเก็บนับสต๊อก 
 • การส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ
 • การเก็บเงิน
 • การออกเอกสารใบเสร็จ

.

ตัวอย่างการคำนวนอย่างละเอียด

.

ที่ แรพบิซซ์ เราจะมีวันซื้อขายสินค้า เรียกว่า ไลฟ์เดย์ (LIVE DAY)

ในวัน ไลฟ์เดย์ ตลาดจะนำสินค้าที่ผู้ขายต้องการขายมาแสดงไว้ใน Ring ต่างๆ ให้ผู้ซื้อได้เลือกและเสนอราคาซื้อ สำหรับ Lot สินค้าที่ต้องการ ร่วมกับผู้ซื้อรายอื่นๆ ด้วยวิธีการ Live Bidding ซึ่งสินค้าจะถูกขายให้กับผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุด

ฉะนั้น การซื้อขายแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นกับสินค้าทุกๆ Lot เสมออย่างไร้เงื่อนไขตามกลไกของตลาดไร้ราคาสงวน

แรพบิซซ์ มีรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างจาก มาร์เก็ตเพลสทั่วๆ ไป ดังนั้นผู้ขายควรทำความเข้าใจในการขายสินค้าในตลาดก่อน

.

ขั้นตอนการขายสินค้า

ก่อนที่จะเริ่มขายสินค้าที่ RAPBIZZ คุณต้องทำการสมัครสมาชิค และอัพเกรดเป็นผู้ขายก่อน

สมัครสมาชิคได้ที่นี้ > สมัครสมาชิค 
อัพเกรดเป็นผู้ขายได้ที่นี้ > อัพเกรด

เมื่อได้รับอนุมัติเป็นผู้ขายแล้ว ท่านจะพบกับเมนูผู้ขาย
เรามีขั้นตอนการขายตามเมนูดังนี้

.

1. ผู้ขาย ทำการลงทะเบียนรายการสินค้าที่ตนเองต้องการที่นำมาร่วมขายในตลาด โดยการสร้างแค็ตตาล็อกสินค้าส่วนตัว เพื่อให้ทางตลาดทำการอนุมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ สร้างแค็ตตาล็อก

2. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแค็ตตาล็อสินค้าแล้ว ผู้ขายสามารถส่งสินค้าเข้าคลังเพื่อให้ทางตลาดดูแลจัดเก็บ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าเข้าคลัง

3. ตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว

4. เมื่อสินค้าได้เข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายสามารถแจ้งประเภท และจำนวนสินค้าที่ต้องการให้ทางตลาดนำออกขายให้ในวัน LIVE DAY ทางตลาดจะทำหน้าที่ดูแลสินค้า และทำการขายสินค้าของผู้ขายให้เองผ่านระบบ Live Bidding

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ส่งสินค้าเข้าประมูล

5. เมื่อการซื้อขายสินค้าจบลง ทางตลาดจะเตรียมสรุปยอดขายพร้อมใบเสร็จค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมผู้ขาย พร้อม ภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ขายเป็นนิติบุคคล

หลังจากที่ ผู้ขายได้ คอนเฟิร์ม ยอดดังกล่าว ทางตลาดจะทำการหักค่าธรรมเนียมผู้ขายออกจากยอดขาย และทำการโอนยอดขายผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับตลาด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ รับค่าสินค้า

*หากคุณเป็นผู้ผลิต หรือมีสินค้าที่ต้องการขายมากกว่า 10 ชิ้น/รายการ ขึ้นไป บริษัทสามารถพิจารณารับซื้อสินค้าของคุณได้ ติดต่อเบอร์ 0955726342 

.

การยกเลิกการขาย

บริษัทมีนโยบานห้ามยกเลิกการขายในทุกกรณี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเว็บไซต์เป็นพื้นที่สารธาณะ ถึงแม้ว่าเราจะทำการตรวจสอบอย่างดีที่สุดและมีนโยบายการยึดเงินฝากประกันกรณีผู้ซื้อยกเลิกการซื้อ เราไม่สามารถป้องกันการยกเลิกสินค้าได้ 100%

บริษัทไม่มีนโยบายชดเชยผู้ขายในกรณียกเลิกการขาย และไม่มีความรับผิดชอบในการแจ้งเรื่องการยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกการขาย สินค้าจะถูกโอนคืนเข้าคลัง และผู้ขายสามารถนำสินค้ากลับเข้าร่วมประมูลได้ในรอบการประมูลครั้งต่อไป