ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

 

A.      วัตถุประสงค์

นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบสัญญาระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์ และบริษัทฯ เพื่อผู้ให้ใช้งานเว็บไซต์ทราบแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท เจ เอส เอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่อนุญาตให้คัดลอกเปิดเผยดึงหรือส่งในรูปแบบหรือโดยวิธีใดๆ ไปสู่ภายนอกบริษัทฯ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายนี้จะมีการลงโทษทางมาตรการทางวินัยหรือการเลิกจ้างรวมถึงการดำเนินการทางกฎหมาย

 

B.      ขอบเขต

นโยบายนี้ครอบคลุมสัญญาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ มีผลกับผู้ที่เข้าร่วมใช้งานระบบการประมูลของ RAPBIZZ.com ไม่ว่าในการเป็นสมาชิก Subscriber, Member, Buyer หรือ Seller ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และพนักงานบริษัท

 

C.     ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นระหว่าง:บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและดำเนินการภายใต้กฎหมายของประเทศไทย กับ ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคล ซึ่งตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็น (รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลการลงทะเบียน เป็นต้น) ในการใช้บริการเว็บไซต์ RAPBIZZ ซึ่งมีที่อยู่เว็บไซต์คือ https://www.rapbizz.com (“เว็บไซต์”)

โปรดอ่าน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” (“ข้อกำหนด”) ดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจใช้งานเว็บไซต์ สมัครสมาชิก และ/หรือ สั่งซื้อสินค้าใดๆที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือคำแนะนำ เกี่ยวกับ ข้อกำหนด กรุณาติดต่อ support@rapbizz.com

เมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ” หมายความว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดรวมถึง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ที่อยู่ที่ https://www.rapbizz.com และ “นโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้า” ที่อยู่ที่ https://www.rapbizz.com ตลอดเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการเว็บไซต์รวมถึงใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ขอให้ท่านเลือกคลิกปุ่ม “ไม่ยอมรับ” เพื่อหยุดการใช้งานเว็บไซต์ทันที

ด้วยการยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ แสดงว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะผูกพันตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

 


ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

1.      คำจำกัดความ

คำหรือข้อความให้มีความหมายที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดข้อ 1 นี้ เว้นแต่มีข้อกำหนดใดแสดงให้เห็นว่ามีความหมายเป็นอย่างอื่น

การขายทอดตลาด” หมายถึง การขายทอดตลาดแบบไร้ราคาสงวนออนไลน์ ซึ่งจัดโดยบริษัท สินค้าจะไม่มีการตกลงราคาขั้นต่ำที่ต้องการขายระหว่างผู้ขายกับ บริษัทและสินค้านั้น ๆ จะต้องขายไม่ว่าจะขายในราคาใด ๆ ก็ตามในวันขายทอดตลาด

ข้อกำหนด” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยบริษัท

ผู้ขาย” หมายถึง สมาชิกผู้ขาย ที่ได้ลงทะเบียนฝากขายสินค้ากับบริษัทและได้เสนอราคาขายสินค้าและ/หรือขายสินค้า

ผู้ใช้” (Visitor/User) หมายถึงสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกที่เข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือใช้บริการภายในเว็บไซต์

ผู้ซื้อ” หมายถึง สมาชิกผู้ซื้อหรือสมาชิกผู้ขาย ที่เสนอราคาซื้อ และ/หรือ ซื้อสินค้าที่ผู้ขายลงทะเบียนฝากขายกับบริษัท สิทธิในการซื้อถูกมอบให้กับทั้งสมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขายเท่านั้น

ผู้ให้บริการ” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่บริษัทเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเพื่อและในนามบริษัท

พร็อกซี่” (Proxy) หมายถึง ระบบเสนอราคาซื้อล่วงหน้าก่อนถึงวันประมูล ทั้งนี้ความสามารถในการเสนอราคา พร็อกซี่ของสมาชิกผู้ซื้อแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับยอดเงินประกันเงินสด ในหลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-Deposit) เท่านั้น

พร็อกซี่โรบอท” (Proxy Robot) หมายถึงหุ่นยนต์ที่จะช่วยเสนอราคาซื้อแทนผู้ซื้อในวันไลฟ์เดย์ ระบบพร็อกซี่จะเสนอราคาให้ผู้เล่นจนกว่าจะถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เล่นระบุไว้เท่านั้น

รหัสสมาชิก” (Member ID) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่ทางบริษัทออกให้เมื่อสมาชิกลงทะเบียน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของสมาชิก

รหัสผ่าน” หมายถึง ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและได้ลงทะเบียนกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

รอบการประมูล” หมายถึง ช่วงเวลาในการนำสินค้าที่ถูกฝากขายออกมาเสนอขายให้แก่สมาชิกผู้ซื้อ ประกอบด้วยพร็อกซี่เดย์ และ ไลฟเดย์

วันทำการ” หมายถึงหมายถึง วันใด ๆ นอกเหนือจากวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งธนาคารแห่ประเทศไทยได้ประกาศเป็นวันหยุด

สมาชิก” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิกตามขั้นตอนของการลงทะเบียนที่กำหนดโดยบริษัท

สมาชิกทั่วไป” (Subscriber) หมายถึงสมาชิกใด ๆ นอกจากสมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขาย

สมาชิกผู้ซื้อ” (Buyer Member) หมายถึงสมาชิก ที่มีสิทธิในการเสนอราคาซื้อ ซื้อสินค้าและใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน เว็บไซต์ รวมถึงมีสิทธิใช้บริการตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงของสมาชิกการใช้งานของสมาชิกผู้ซื้อ สมาชิกผู้ซื้อประกอบด้วย สมาชิกผู้ซื้อประเภทบุคคลธรรมดา สมาชิกผู้ซื้อประเภทนิติบุคคล และ สมาชิกผู้ซื้ออื่น ๆ

สมาชิกผู้ขาย” (Seller Member) หมายถึง สมาชิกที่มีสิทธิในการเสนอราคาขาย ขายสินค้าและใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน เว็บไซต์ รวมถึงมีสิทธิใช้บริการตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงของสมาชิกผู้ซื้อ และ มีสิทธิใช้บริการตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงของสมาชิกผู้ขาย ประกอบด้วย สมาชิกผู้ขายประเภทบุคคลธรรมดา สมาชิกผู้ขายประเภทนิติบุคคล และ สมาชิกผู้ขายอื่นๆ)

สินค้า” หมายถึง สินค้าและ/หรืออุปกรณ์ และ/หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ติดมากับสินค้า

หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์” (E-Deposit) หมายถึง หลักประกันที่ผู้ซื้อส่งมอบให้บริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12

เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และเพื่อประโยชน์ในการตีความข้อกำหนดนี้ เหตุสุดวิสัยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การก่อจลาตล การก่อกบฎ การก่อการร้าย สงคราม การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ภัยธรรมชาติร้ายแรง คลื่นยักษ์สึนามิ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย การระเบิด การก่อวินาศกรรม แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อพิพาทด้านแรงงานทุกประเภท หรือการนัดหยุดงาน

ข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้ ณ ที่นี้ แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 1 (คำนิยาม) จะตีความตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของการทำธุรกรรมนั้น

 

2.      ขอบเขตและ ลำดับความสำคัญของการมีผลบังคับใช้

ในข้อกำหนดนี้ ส่วนที่ 1 (ข้อกำหนดทั่วไป) และส่วนที่ 5 (เบ็ดเตล็ด) จะนำไปใช้บังคับกับการบริการทั้งหมด ส่วนที่ 2 (ข้อกำหนดของสมาชิกผู้ซื้อ) จะนำไปใช้บังคับกับสมาชิกผู้ซื้อ และผู้ซื้อ ส่วนที่ 3 (ข้อกำหนดของสมาชิกผู้ขาย) จะนำไปใช้บังคับกับสมาชิกผู้ขาย และผู้ขาย ส่วนที่ 4 (ข้อกำหนดของบริษัท) จะนำไปใช้บังคับกับบริษัท

3.       การมีผลบังคับใช้และการแก้ไขข้อกำหนด

 1. บริษัทจะแจ้งข้อกำหนดนี้ให้ปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงสิทธิหน้าที่องตน
 2. บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดเมื่อมีเหตุผลอันควร ตราบใดที่การแก้ไขดังกล่าวไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อกำหนดนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว (รวมถึงวันที่มีผลของการแก้ไขดังกล่าวและเหตุผลในการแก้ไข) ผ่านเว็บไซต์ก่อนวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผล 14 วัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไขใด ๆ ที่ทำให้สมาชิกเสียประโยชน์ การแก้ไขนั้นจะถูกแจ้งผ่านเว็บไซต์ก่อนวันที่มีผล 14 วัน และแจ้งถึงสมาชิกเป็นรายบุคคลอีกด้วย
 • หากบริษัทไม่อาจแจ้งตามข้อ 2 ด้วยเหตุอันจะโทษสมาชิกได้ ให้ถือว่าสมาชิกได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อบริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์
 1. การยอมรับข้อกำหนดนี้หมายถึงการยอมรับที่จะเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อกำหนดนี้ หากสมาชิกไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไข สมาชิกดังกล่าวอาจร้องขอการเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดในการแจ้งตามข้อ 2)
 2. การซื้อขายภายใต้ข้อกำหนดนี้ผูกพันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อ ผู้ซื้อชนะการประมูล

 

4.      คำรับรองผู้ใช้ผู้ใช้ให้คำรับรอง ดังนี้

 1. รับรองว่า จะไม่ใช้เว็บไซต์กระทำการอันเป็นการละเมิดกฎหมาย และ/หรือละเมิดสิทธิของผู้ใช้งานเว็บไซต์อื่น
 2. รับรองว่า จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการบ่อนทำลายกลไกไร้ราคาสงวนของการประมูลภายในเว็บไซต์
 • รับรองว่า จะไม่แพร่ไวรัส มัลแวร์ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจสร้างอันตรายต่อเว็บไซต์ ต่อระบบ หรือผลประโยชน์และทรัพย์สินของผู้ใช้งานเว็บไซต์
 1. รับรองว่า จะไม่คัดลอก แก้ไข หรือแจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ บริษัท
 2. รับรองว่า จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่น โดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว

 

 

5.      การสมัครใช้และค่าบริการ

5.1. การสมัครใช้บริการ

การสมัครใช้บริการเว็บไซต์มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. บุคคลใด ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมและใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัทต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกที่บริษัทจัดไว้ให้
 2. สมาชิกผู้ซื้อและ/หรือสมาชิกผู้ขายต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกรวมถึงต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมตามคำขอของบริษัท
 • ให้ถือว่าผู้สมัครสมาชิกเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วตามข้อ 2
 1. ผู้สมัครสมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
 2. สมาชิกผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ และ/หรือ โลโก้ของเว็บไซต์โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท สมาชิกผู้ขายต้องไม่ดำเนินการหรือโน้มน้าวการขายตรงสินค้าของตนต่อผู้ซื้อ หากในกรณีใดก็ตามที่มีการละเมิดกำหนดนี้ สมาชิกผู้ขายที่เกี่ยวข้องจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้บริการและความเป็นสมาชิกของผู้ขายอาจถูกยกเลิก
 3. บริษัทจะเป็นตัวแทนในการออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และ/หรือใบกำกับอื่น ๆ ให้แก่ ผู้ซื้อ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 (จ.) สมาชิกผู้ขายจะต้องกรอกข้อมูลของสมาชิกผู้ขายตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสมาชิกตามจริง มิฉะนั้น ความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลจากความรับชอบของผู้ขายโดยสมบูรณ์
 • สมาชิกมีอายุ 1 ปี โดยนับอายุเป็นรายปีพุทธศักราช
 1. การลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ภายหลังจากการหมดอายุสมาชิกถือเป็นการต่ออายุสมาชิก และถือเป็นการยอมรับข้อกำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้าในปีนั้นๆ
 2. หากสมาชิกต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยถาวร สมาชิกสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่าน support@rapbizz.com
 3. พนักงานและบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทสามารถมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการประมูลบน เว็บไซต์ได้ ภายในมูลค่าการซื้อไม่เกิน 10,000บาท หรือที่กำหนดไว้ในบันทึกการปฏิบัติงาน

 

5.2. การอนุมัติ การปฏิเสธ การเลื่อนการสมัครสมาชิก

 1. บริษัทจะอนุมัติการสมัครสมาชิกเมื่อ ผู้สมัครสมาชิกได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ของข้อกำหนดนี้ และผ่านกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล ตามข้อ 5.3 แล้ว
 2. บริษัทอาจปฏิเสธที่จะอนุมัติการสมัครในกรณีต่อไปนี้ ถ้า:
  • ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • มีการยืนยันในการดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบริษัทว่าผู้สมัครไม่ใช่บุคคลที่ยื่นใบสมัคร
  • ชื่อของสมาชิก เลขที่บัตรประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัญชีซ้ำกับรายการของสมาชิกที่มีอยู่
 • Member ID ที่ใช้ในการลงทะเบียน เป็นคำหรือประโยคหยาบคาย ให้ร้ายหรือหลอกลวงบุคคลอื่น ใช้เพื่อการโฆษณาสินค้าหรือบริการสำหรับเว็บไซต์อื่น เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
 1. มีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลที่ข้ามไป หรือความผิดพลาดในการพิมพ์ในใบสมัครหรือเอกสารการลงทะเบียน
 2. สมาชิกที่เคยได้รับบทลงโทษ เช่น การเพิกถอนสิทธิ์ สิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้เพียงฝ่ายเดียว และต่อมาสมัครใช้บริการซ้ำระหว่างช่วงที่มีการดำเนินมาตรการดังกล่าวกับสมาชิกซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
 3. มีการยืนยันว่ามีการยื่นใบสมัครที่ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือการสมัครดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง
 • บริษัทอาจเลื่อนการอนุมัติออกไปได้ในกรณีตามที่ระบุต่อไปนี้ โดยแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ และ/หรือแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ถึงเหตุผลที่เลื่อนการสมัครออกไป วันที่ที่อาจอนุมัติ ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการอนุมัติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนการสมัคร เช่น
  • ขาดสิ่งอำนายความสะดวก
  • มีปัญหาทางเทคโนโลยี
  • บริษัทไม่สามารถยืนยันการระบุตัวตนส่วนบุคคลผ่านทางการดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลโดยบริษัท
  • บริษัทได้ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการเลื่อนการสมัครเป็นสิ่งจำเป็น
 • บริษัทฯจะมีการสอบทานข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ อย่างไรก็ตามอาจมีการตกหล่นในการตรวจสอบได้ไม่เกิน 10% ของบัญชีทั้งหมดที่มีกิจกรรมธุรกรรมบนเว็บไซต์เกิดขึ้นจริง (เป็นผู้ส่งสินค้า หรือ ผู้ที่ชนะการประมูลแล้วชำระเงิน) เนื่องจากเว็บไซต์เปิดให้สมัครสมาชิกได้อย่างอิสระสาธารณะ ผู้ใช้อาจมีการสมัครเข้ามาใหม่ได้ตลอดเวลา โดยอาจมีผู้ที่ให้ข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลไม่ครบถ้วนได้ โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องทำการสืบสวนหรือจัดการกับบัญชีที่ไม่มีธุรกรรมทางการเงินกับเว็บไซต์เกิดขึ้น (ไม่ได้เป็นผู้ส่งสินค้า และไม่ได้ชนะการประมูล หรือ ประมูลแล้วยกเลิกการซื้อ) และ บัญชีดังหล่าวไม่มีฟฤติกรรมที่ส่อละเมิดกฎกติกาและนโยบายการใช้งานของเว็บไซต์ ทางบริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบที่จะต้องทำการ จำกัดการใช้งาน ระงับการใช้งาน บันทึกหมายเหตุ ยกเลิก หรือลบบัญชีใดๆ เว้นแต่ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของบัญชี หรือ เมื่อได้รับพิจารณาจากกรรมการผู้จัดการให้ดำเนินการจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5.3. การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล

 1. บริษัทจะดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลในกรณีการสมัครของสมาชิกผู้ซื้อเฉพาะผู้ซื้อที่ชนะการประมูล และ/หรือสมาชิกผู้ขาย ทางอีเมล์ SMS หรือ การโทรศัพท์ โดยสมาชิกผู้ขายต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลบัญชีของตัวแทนหรือบริษัทที่รับชำระเงิน เป็นต้น
 2. บริษัทจะดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลในกรณีการสมัครของสมาชิกผู้ซื้อประเภทนิติบุคคล สมาชิกผู้ซื้อประเภทอื่น ๆ สมาชิกผู้ขายประเภทนิติบุคคล และ สมาชิกผู้ขายประเภทอื่นๆจะยึดตามเอกสารรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรอง พร้อมลงนามและประทับตรา
  • สำเนาการยืนยันตัวตนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และ
  • ข้อมูลบัญชีของตัวแทนหรือบริษัทสำหรับการชำระเงิน
 • เอกสารหลักฐานตามข้อ 3 (a) และ (b) บริษัทมีสิทธิร้องขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารอื่นที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ เมื่อบริษัทเห็นเป็นการสมควรเพื่อดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล

 

5.4. ค่าธรรมเนียมบริการ

บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมบริการกับสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการสำเร็จ ตามที่ระบุไว้ใน “นโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้า”

 

6.      อายุขั้นต่ำ

หากผู้สมัครสมาชิกมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ณ เวลาที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ผู้สมัครสมาชิกดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครใช้งานเว็บไซต์ในฐานะสมาชิกผู้ซื้อและ/หรือ สมาชิกผู้ขาย

 

7.      ข้อมูลส่วนตัว

เมื่อท่านได้ตกลงสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ท่านตกลงยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงผู้ซื้อผู้ขายที่ระบุไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

 

8.      การใช้งานโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์

 1. เว็บไซต์นี้ใช้งานโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ (Robot Exclusion Header) ข้อมูลส่วนมากภายในเว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงในแบบทันที (Real-Time) และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และ/หรือบริษัทได้รับอนุญาตแล้วโดยผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก
 2. สมาชิกรับรองว่าจะไม่กระทำการเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์โดยมิชอบ ไม่ว่าจะโดยวิธีการ robot, spider, scraper หรือวิธีการแบบอัตโนมัติอื่นๆนอกจากนี้สมาชิกผู้ซื้อจะต้องยอมรับว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
 • กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดภาระงาน (โหลด) ปริมาณมากอย่างไร้เหตุผลหรือไม่ได้สัดส่วนต่อโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ ตามที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร
 • คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข สร้างผลงานใหม่จากเนื้อหาเดิม เผยแพร่ หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบนเว็บไซต์ ต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลของสมาชิก
 • แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานตามปรกติของเว็บไซต์และ/หรือ กิจกรรมใด ๆ ที่จัดทำภายในเว็บไซต์
 • หลีกเลี่ยงกระบวนการ robot exclusion header และมาตรการใด ๆ ของ บริษัทที่อาจนำมาใช้งานเพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์

 

ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดของสมาชิกผู้ซื้อ

9.      สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ซื้อ

 1. หากผู้ซื้อรายใดเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ซื้อรายนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบชำระค่าสินค้า ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ ค่าขนส่ง(หากมี) และภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า (หากผู้ขายเป็นผู้มีภาระตามกฎหมาย)
 2. ผู้ซื้อรายที่ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ภายไต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของการประมูล ผลของการใช้ดุลพินิจของบริษัทจะถือเป็นที่สุด ผู้ซื้อไม่สามารถคัดค้านด้วยเหตุผลใดก็ตาม และจะไม่เรียกร้องบริษัท สำหรับค่าสินไหมทดแทนใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าต้นทุน และหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 1. หากผู้ซื้อเป็นเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากการเสนอราคาโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อจริง หรือขัดขวางโอกาสการขายของสมาชิกผู้ขาย หรือโอกาสของสมาชิกผู้ซื้ออื่นที่จะซื้อสินค้า ทางบริษัทมีสิทธิใช้บทลงโทษตามข้อกำหนดข้อ 29
 2. ก่อนที่จะทำการเสนอราคาสินค้า ผู้ซื้อจะต้องยืนยันข้อกำหนดของการทำธุรกรรมและรายละเอียดการประกันสินค้าที่เตรียมไว้ให้โดยผู้ขายที่ประกาศลงในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง
 3. หากผู้ซื้อไม่ทำการยืนยันตามข้อ 5 บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งปวงที่เป็นผลจากการไม่ทำการยืนยันดังกล่าว
 • สมาชิกผู้ซื้อมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ และการแจ้งเตือนใด ๆ ที่บริษัทประกาศลงในหน้าการบริการของเว็บไซต์ หากสมาชิกผู้ซื้อฝ่าฝืน สมาชิกผู้ซื้อต้องรับผิดต่อความเสียหายทั้งปวงที่เป็นผลจากการฝ่าฝืนดังกล่าว

 

10.   การสั่งซื้อ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ก็ตามที่ผู้ซื้อสั่ง เพื่อจำกัดปริมาณในคำสั่งซื้อใด ๆ ตามที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร
 2. หากผู้ซื้อทำผิดในข้อกำหนดใด ๆ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ รวมถึงการปฏิเสธบริการขนส่ง และยึดเงินประกัน
 • บริษัทอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อบุคคล ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ตามที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่มี่ลักษณะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ดังนี้
 2. คำสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่สั่งโดยบัญชีผู้ใช้เดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และ
 3. คำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน
 • บริษัทจะทำการแจ้งการปฏิเสธ จำกัด ยกเลิก คำสั่งซื้อให้ผู้ซื้อทราบโดยการติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินที่ระบุเมื่อทำการสั่งซื้อ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการจำกัดหรือห้ามการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องโดยกฎหมาย

 

11.   การชำระเงิน

 1. ผู้ซื้อรายที่ชนะประมูลมีหน้าที่ชำระเงินตามข้อ 9.1 ในนามตนเอง เว้นแต่ได้มีการตกลงกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประการอื่น
 2. ผู้ซื้อรายที่ชนะการประมูลมีหน้าที่ยืนยันการชนะประมูลภายใน 1(หนึ่ง) วันนับแต่วันที่การประมูลเสร็จสิ้น
 • ผู้ซื้อรายที่ชนะการประมูลมีหน้าที่ชำระเงินตามข้อ 1 และยืนยันการชำระเงินโดยการแจ้งให้บริษัททราบ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ่ง) วันนับแต่วันที่การประมูลเสร็จสิ้น
 1. หากผู้ซื้อรายที่ชนะการประมูล ปฏิบัติตามข้อ 2 ล่าช้า ทางบริษัทจะถือว่าผู้ซื้อได้ยืนยันชนะการประมูลแล้วและจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นการซื้อโดยอัตโนมัติ (“สรุปการซื้ออัตโนมัติ”)
 2. เมื่อมีการสรุปการซื้ออัตโนมัติแล้ว บริษัทจะปรับการขนส่งเป็น “มารับด้วยตนเอง” และ หากวงเงินใน E-Deposit ไม่เพียงพอจะถือว่ายกเลิกคำสั่งซื้อนั้นและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และถูกยึดหลักประกันทั้งหมด
 3. เมื่อมีการสรุปการซื้อโดยอัตโนมัติ ผู้ซื้อตกลงสละสิทธิตามข้อ 15
 • หากผู้ซื้อรายที่ชนะการประมูล ปฏิบัติตามข้อ 3 ล่าช้า บริษัทสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง และยึดหลักประกันทั้งหมดหรือดำเนินการเป็นอย่างอื่นตามที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร

 

12.   หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ (E-Deposit)

เว้นแต่ได้มีการตกลงกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประการอื่น ผู้ซื้อมีหน้าที่วางหลักประกันกับบริษัทเป็ จึงมีสิทธิเสนอราคาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอื่นได้ โดยการวางเงินประกันล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัท โดยผู้ซื้อสามารถเลือกได้สองรูปแบบดังนี้

 1. หลักประกันประเภทเงินสด (Cash Balance): โดยผู้ซื้อสามารถฝากเงินประกันเข้าบัญชีธนาคารบริษัท และให้ผู้ซื้อแจ้งการโอนเงินกับทางบริษัทเพื่อยืนยันยอดเงินฝากประกัน
 2. หลักประกันประเภทวงเงินบัตรเครดิต (Holding Balance): โดยผู้ซื้อสามารถใช้บัตรเครดิตในการกันวงเงินที่มีของบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันผ่าน Payment Gateway ของธนาคารซึ่งจะมีการยืนยันผลทันที

 

13.   พร็อกซี่

 1. การเสนอราคาพร็อกซี่ของสมาชิกผู้ซื้อ จะขึ้นอยู่กับยอดเงินประกันเงินสดใน E-Deposit เท่านั้น สมาชิกผู้ซื้อไม่สามารถใช้ E-Deposit ประเภท Holding ในการเสนอราคาพร็อกซี่ได้
 2. ผู้ซื้อที่ได้เป็นเจ้าของพร็อกซี่ในการช่วยเสนอราคาซื้อแทนผู้ซื้อในวันไลฟ์เดย์ คือผู้ซื้อที่ให้ราคา Proxy Limit ที่สูงที่สุด
 • ผู้ซื้อไม่สามารถเสนอราคาสำหรับ Lot ที่เป็นเจ้าของพร็อกซี่ในวันประมูลสดได้
 1. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยราคา Proxy Limit เพื่อคงสภาพกลไกตลาดไร้ราคาสงวน

 

14.   การจัดส่ง

 1. ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งของทางบริษัทเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อโดยผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง ตามที่กำหนดไว้ใน “นโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้า” หรือผู้ซื้ออาจเลือกรับสินค้าด้วยตนเองได้ที่สถานที่ทำการของบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
 2. บริษัทจะเริ่มจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการยืนยันการชำระเงิน โดยระยะเวลาที่ผู้ซื้อจะได้รับสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทบริการขนส่งที่ผู้ซื้อเลือกตามที่กำหนดไว้ใน ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีบริการจัดหาขนส่ง
 • หากสินค้าไปถึงผู้ซื้อล่าช้าอันเนื่องมาจากการขนส่งของบริษัท ผู้ซื้อสามารถแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ติดต่อผ่านระบบ แจ้งปัญหาการใช้งาน ภายในเว็บไซต์ เพื่อเรียกร้องให้ส่งสินค้าภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน หากบริษัทไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยุติสัญญาด้วยเหตุที่ไม่ส่งสินค้าและเรียกค่าชดเชยความเสียหาย ไม่เกินค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 1. หากสินค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งของบริษัท บริษัทตกลงดำเนินการคืน/เปลี่ยนสินค้า ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15

 

15.   การส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า

 1. หากพบว่าสินค้าเสียหายจากการขนส่งของบริษัท ผู้ซื้อมีสิทธิในการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยเรียกร้องกับบริษัทภายในเจ็ด (7) วันทำการ นับจากวันที่สินค้าไปถึงผู้ซื้อ
 2. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
  • สินค้าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่มาจากผู้ซื้อ
  • ผู้ซื้อเรียกร้องกับริษัทเกินกำหนดระยะเวลาตามข้อ 1
  • หากสินค้ามีประกัน ผู้ซื้อตกลงที่จะเป็นธุระติดต่อผู้ขาย เพื่อการส่งคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า การคืนเงิน โดยบริษัทไม่มีหน้าที่และความรับผิดใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน เพื่อการส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า ที่มีความชำรุดเสียหายกับทางผู้ขายตามความเหมาะสม
 • ในกรณีที่ทางบริษัทรับคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ซื้อ บริษัทจะแจ้งผู้ขายโดยทันที หากผู้ขายไม่มีสินค้าชนิดเดียวกันเหลืออยู่ภายในคลังสินค้าของบริษัท ผู้ขายตกลงจะต้องทำการคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้กับผู้ซื้อ หรือ ทำตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ได้แจ้งไว้ โดยคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. ในกรณีที่ทางบริษัทตัดสินว่าคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ซื้อนั้นไม่สมเหตุสมผล บริษัทจะขอยกเลิกคำขอนอกจากนี้ หากผู้ซื้อไม่คืนสินค้าหรือไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อขอเปลี่ยน ขอคืนสินค้า จะถือว่าผู้ซื้อได้ถอนคำขอดังกล่าว
 2. ในระหว่างรอการอนุมัติคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องไม่ใช้สินค้าโดยพลการหรือปล่อยให้สินค้าเกิดความเสียหาย ในกรณีที่ใช้สินค้าโดยพลการหรือเกิดความเสียหายเนื่องจากเก็บรักษาสินค้าไม่ดี ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
 3. บริษัทไม่มีนโยบายในการคืนเงินค่าสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ผู้ซื้อประมูลสำเร็จ ปัญหาอื่นๆ นอกเหนือจากการชำรุดจากการขนส่งของบริษัท ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะ ดำเนินการขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนสินค้าในระหว่างกันเอง
 • บริษัทไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียม ภาษี หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เป็นการชำระเงินเกี่ยวกับการบริการในการประมูลสินค้า ให้กับผู้ซื้อหรือผู้ขาย

 

ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดของสมาชิกผู้ขาย

16.   สิทธิและหน้าที่ของผู้ขาย

 1. ผู้ขายตกลงยินยอมให้ บริษัทนำสินค้าที่ผู้ขายส่งเข้าขายทอดตลาดตามข้อ 17 ออกทำการจัดการการขายทอดตลาดตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดย บริษัทจะจัดการการขายทอดตลาดแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ ณ วัน ไลฟ์เดย์( Live Day)
 2. บริษัทตกลงโอนเงินค่าสินค้าไปยังบัญชีธนาคารของผู้ขายตามรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลของ บริษัท ไหลังจากวันที่ขอให้โอนยอดเงินโดยผู้ขาย
 • ผู้ขายรับรองว่า ผู้ขายจะจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า จำนวนสินค้าส่งเข้าคงคลัง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายสินค้า ข้อกำหนดของการทำธุรกรรม ที่ปรากฏในเมนูผู้ขาย (Seller Menu) ภายในเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน และไม่ปรากฏซึ่งข้อความอันเป็นเท็จ
 1. ผู้ขายมีสิทธิกำหนดราคาของสินค้าสำหรับขายตามดุลพินิจของผู้ขายเอง ซึ่งถูกนำไปใช้เป็นราคาเปิดการเสนอขาย
 2. ผู้ขายตกลงว่า บริษัทสามารถใช้สิทธิ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดลูกค้า โดยการลดราคา มอบส่วนลด หรือคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมถึงวิธีการอื่นใด ตามที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร โดยที่การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการชำระเดิมซึ่งจะต้องชำระให้กับสมาชิกผู้ขาย ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ซื้อจะต้องชำระจริงจะเป็นราคาที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
 3. ผู้ขายรับรองว่า สินค้าที่ผู้ขายส่งมอบให้บริษัททำการจัดการขายทอดตลาด เป็นสินค้าที่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อ 18 และ 19 และเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
 • ผู้ขายตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ภาพถ่ายสินค้า ชื่อ รายละเอียด และ/หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ติดมากับ สินค้าเพื่อการโฆษณา ประกาศ หรือแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมการการขายทอดตลาดทั่วไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการให้ใช้สิทธิอันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆทั้งสิ้น
 • ผู้ขายรับรองว่า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ขายไม่มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคาการขายทอดตลาดสินค้าที่ตนส่งเข้าร่วมการขายทอดตลาด ไม่ว่าด้วยวิธีใดทั้งสิ้น และไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือกระทำแทนผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด และไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือของผู้ขายหรือไม่ก็ตาม หากผู้ขายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ ผู้ขายตกลงยินยอมให้ บริษัท มีสิทธิยกเลิกการขายสินค้ารายการนั้น ๆ ทันที และนำออกขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง
 1. ผู้ขายรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการบ่อนทำลายกลไกไร้ราคาสงวนของตลาด
 2. ผู้ขายตกลงยินยอมให้ บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้เงินค่าเสียหายที่ผู้ขายต้องรับผิดชำระแก่ บริษัท รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัท อันเป็นผลหรือเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้กับเงินค่าสินค้าขายทอดตลาดที่ผู้ขายมีสิทธิได้รับจากบริษัทตามข้อกำหนดนี้ โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า 7 วันทำการ
 3. สมาชิกผู้ขายรับรองว่า ในกรณีที่มีการขายทอดตลาดสินค้าได้แล้ว ปรากฏว่าเอกสารประกอบสินค้าไม่ถูกต้องตรงตามสินค้าที่สมาชิกผู้ขายแจ้งให้ทราบ และ/หรือ สินค้า มีคุณสมบัติ สภาพ และคุณภาพไม่ตรงครบถ้วน ตามรายการและ/หรือจำนวนที่แจ้งให้ บริษัททราบ สมาชิกผู้ขายตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับความเสียหายของทุก ๆ รายการสินค้าที่มีเอกสารประกอบสินค้าไม่ถูกต้องตรงตามสินค้า และ/หรือสินค้ามีคุณสมบัติ สภาพ และคุณภาพไม่ตรงครบถ้วน ตามรายการและ/หรือจำนวนที่แจ้ง
 • ผู้ขายจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าเข้าการขายทอดตลาดที่ บริษัท ได้กำหนดขึ้นทั้งที่มีอยู่แล้วในวันทำสัญญานี้ และ/หรือที่จะกำหนดขึ้นในภายหน้าอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเอกสาร หรือปรากฏภายในเว็บไซต์ และตกลงให้ถือว่า กฎ ระเบียบ และ/หรือประกาศดังกล่าวทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย
 • หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับ บริษัท และ/หรือผู้ซื้อสินค้า อันเนื่องมาจาก การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามข้อ 16 นี้ผู้ขายตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

17.   สินค้าที่ส่งเข้าการขายทอดตลาด

 1. ในกรณีที่สมาชิกผู้ขายประสงค์ให้ บริษัททำการจัดการขายทอดตลาดสินค้า สมาชิกผู้ขายจะต้องแจ้งรายการสินค้าตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทอนุมัติสินค้าของสมาชิกผู้ขาย
 2. เมื่อบริษัททำอนุมัติสินค้าแล้ว ให้สมาชิกผู้ขายส่งสินค้าเข้าคลัง ตามวิธีการและรายการสินค้าที่ต้องแจ้งในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในเมนู “ส่งสินค้าเข้าคลัง” ภายในเว็บไซต์

 

18.   คำรับรองเกี่ยวกับสินค้า

 1. ผู้ขายรับรองว่า สินค้าที่ลงขายบนเว็บไซต์นั้นเป็นของแท้ ไม่ละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นตามข้อ 21 และสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งไม่เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 2. ผู้ขายรับรองว่า หากข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามีแนวโน้มว่าจะขัดตามที่กำหนดในข้อ 1 ผู้ขายตกลงที่จะลบออกจากเว็บไซต์
 • ผู้ขายรับรองว่า จะต้องส่งมอบหลักฐานโดยทันทีที่ได้รับการร้องขอจากบริษัท เพื่อแสดงว่าผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้า และ/หรือ เป็นผู้ได้รับอนุญาต และ/หรือ เป็นผู้มีสิทธิในการใช้สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญากับสินค้าที่ลงขายบนเว็บไซต์อย่างถูกต้อง และ/หรือผู้ขายได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น ใบรับรองหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องซึ่งออกให้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
 1. สมาชิกผู้ขายรับรองว่า หากสมาชิกผู้ขายละเมิดข้อกำหนดนี้ และ/หรือ นโยบายอื่น ๆ ที่กำหนดโดยบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อกำหนดนี้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกผู้ขาย และลบล้างข้อมูล รายละเอียด ภาพถ่าย และ/หรือ ประกาศต่าง ๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกผู้ขายและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสมาชิกผู้ขาย และ สมาชิกผู้ขายตกลงให้บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนดทั้งสิ้น

 

19.     การลงรายการสินค้า

 1. ในการลงรายการสินค้าที่นำมาขายทอดตลาดในเว็บไซต์ ผู้ขายรับรองว่า
 • ผู้ขายมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และปราศจากสิทธิยึดหน่วง ภาระผูกพันสิทธิเรียกร้อง หรือภาระติดพันไม่ว่าชนิดใด ที่อาจก่อให้เกิดการรอนสิทธิ หรือเกิดความเสียหายต่อ บริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก
 • ผู้ขายรับผิดชอบในสินค้าที่ตนเองลงขายแต่เพียงผู้เดียวโดยบริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับสินค้าที่ลงขายในเว็บไซต์ของบริษัท
 • ผู้ขายมีสิทธิในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย
 • สินค้าไม่ขัดกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดในประเทศไทย
 • สินค้าสอดคล้องอย่างเข้มงวดกับคุณลักษณะ ภาพวาด เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ และคำอธิบายอื่น ๆ ที่อ้างถึง/หรือได้รับการอนุมัติบนเว็บไซต์โดยผู้ขาย
 • สินค้าปราศจากข้อบกพร่องในแง่ของวัสดุ ประสิทธิภาพ การทำงาน และคุณภาพของงาน
 • สินค้าสามารถใช้งานได้
 • ไม่มีการใส่ข้อมูลหลอกลวงบนเว็บไซต์
 • สินค้าที่ลงรายการมีมูลค่าทางการค้า
 • ไม่มีการสอดแทรกเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือน่ารังเกียจบนเว็บไซต์

 

 1. ผู้ขายจะไม่แสดงรายการสินค้าหรือขายสินค้าใด ๆ ซึ่งได้แก่สินค้า ดังนี้
  • เครื่องสำอางบางชนิดหรือสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของลูกค้า
  • เครื่องดื่ม อาหารสด อาหารเสริม และ สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อลามกอนาจาร
  • อาวุธปืนหรืออาวุธอันตรายใด ๆ ก็ตาม
  • สินค้าที่ขโมยมา
  • สินค้าที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
  • สิ่งผิดกฎหมาย หรือทีละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ
  • สินค้าที่อาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง
  • สิ่งมีชีวิตและของสด
  • สิ่งของเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลหรือศาสนา

 

20.   การเรียกสินค้ากลับคืน

 1. สมาชิกผู้ขายมีสิทธิเรียกสินค้าที่ส่งเข้าการขายทอดตลาดตามข้อ 14 กลับคืนจากบริษัท หากมีเหตุอันสมควร แต่สมาชิกผู้ขายต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
 2. ก่อนเรียกสินค้ากลับคืนตามข้อ 1 สมาชิกผู้ขายยินยอมชำระค่าใช้จ่ายในการฝากสินค้าแก่บริษัท เป็นจำนวน 350 บาท ต่อวัน ต่อหนึ่งหน่วยสินค้าทั้งหมด กรณีมีการยกเลิกหรือลดหย่อนค่าปรับจะพิจารณาตามความเหมาะสม

 

21.   ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สมาชิกผู้ขายรับรองว่าเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมด ไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน สิทธิในภาพบุคคล สิทธิในงานออกแบบ สิทธิผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า โนวฮาว ข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิด้านซอฟต์แวร์ สิทธิเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์และ/หรือแผงวงจร และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ซึ่งมีอยู่ไม่ว่าที่ใดในโลกซึ่งเป็นของบุคคลอื่น
 2. สมาชิกผู้ขายรับรองว่าตนเป็นเจ้าของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาใช้ หรือ โดยได้รับอนุญาตหรือยินยอมล่วงหน้าจากผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น
 • หากมีการร้องเรียนหรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลภายนอกต่อการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ สมาชิกผู้ขายตกลงให้บริษัทอาจใช้ดุลพินิจในการนำรายการสินค้า ข้อมูล รายละเอียด และ/หรือ ภาพถ่ายที่มีการร้องเรียนออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกผู้ขายก่อน และระงับการขายสินค้ารายการดังกล่าวของสมาชิกผู้ขายจนกว่าทาง บริษัทเห็นเป็นการสมควร
 1. เพื่อส่งเสริมยอดขาย สมาชิกผู้ขายตกลงให้ บริษัทมีสิทธินำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จัดทำโดยสมาชิกผู้ขายซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ไปเปิดเผยต่อบริษัทในเครือของบริษัท หรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นของบริษัทในเครือดังกล่าว หรือบล็อกของสมาชิกอื่น ๆ ของเว็บไซต์ สำหรับกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยโดยสมาชิกอื่นบนบล็อกของตนเอง การเปิดเผยข้อมูลนั้นสามารถทำได้ตามข้อกำหนดและระเบียบวิธีที่กำหนดไว้ในนโยบายของ บริษัทเท่านั้น
 2. สมาชิกผู้ขายรับรองว่า จะต้องชดเชยค่าเสียหายและและปกป้องไม่ให้ บริษัท รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ต้องรับผิด จากการกระทำ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องใดๆ ซึ่งมาจากหรือมีต่อสมาชิกผู้ขายอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ของสมาชิกผู้ขาย หรือใช้สิทธิที่เป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ
 3. สมาชิกผู้ขายรับรองว่า หากสมาชิกผู้ขายได้รับการร้องเรียนจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อความใด ๆ ที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และสมาชิกผู้ขายนั้นอาจถูกดำเนินการโดยกระบวนการอื่นใดทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย สมาชิกผู้ขายจะกระทำการอย่างสุดความสามารถเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทรวมถึงผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และเว็บไซต์ต้องได้รับผลจากการร้องเรียนดังกล่าว สมาชิกผู้ขายรับรองว่า สมาชิกผู้ขายจะแจ้งต่อบริษัท เกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลอื่นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะพึงกระทำได้ ทั้งนี้ สมาชิกผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่เกิดกับทางบริษัทและผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือเว็บไซต์ อันเนื่องจากการใช้ข้อมูลสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกผู้ขาย
 • ระหว่างระยะเวลาหรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในข้อตกลงฉบับนี้ สมาชิกผู้ขายจะต้องไม่ใช้ชื่อของบริษัท (RAPBIZZ) เพื่อ
  • เป็นชื่อเครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน หรือชื่อทางการค้าของตน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อนั้น
  • ใช้ในทางที่จะทำให้สับสนหลงผิด หรือเพื่อการหลอกลวง และ
  • ใช้ในทางที่ทำให้ บริษัทถูกดูหมิ่นเกลียดชัง

 

22.   การรับประกัน

 1. ในกรณีที่สินค้าของผู้ขายนั้นมีการรับประกัน ผู้ขายมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และแสดงในรายละเอียดสินค้าถึงการรับประกันดังกล่าว เช่น สินค้ามีประกันหรือไม่ และระยะเวลาของประกันหลังการขาย
 2. หากสินค้าของผู้ขายระบุไว้ว่ามีประกัน ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหาย จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองตามที่ได้รับประกันไว้
 • การรับประกันสินค้าขั้นต่ำ คือ เจ็ด (7) วัน โดยนับหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยหากสินค้าไม่มีการรับประกัน หรือ ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันขั้นต่ำได้ ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการสินค้าที่มีอยู่บนเว็บไซต์ และจำกัดสิทธิ์ในการขายของผู้ขายบนเว็บไซต์ได้ทันที
 1. หากบริษัทพบสินค้ามีความชำรุดเสียหาย และต้องได้รับการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า จากการเคลมประกันสินค้าของผู้ซื่้อ และพบว่ายังมีสินค้าคงเหลือของผู้ขายในคลังสินค้า ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้กับผู้ซื้อได้โดยทันที และจะมีการแจ้งการลดลงของจำนวนสินค้าภายในคลังสินค้าของผู้ขายทันทีผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ขายได้ลงทะเบียนไว้

 

23.   การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ขายตกลงรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัท กรรมการ ตัวแทน บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และพนักงานของบริษัท สำหรับค่าใช้จ่ายและความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาล อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำการดำเนินการ ตลอดจนความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้ขายละเมิดข้อกำหนด และรวมถึงที่เกิดจาก การกล่าวอ้าง ข้อเรียกร้อง ซึ่งเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการกล่าวอ้าง ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการใดๆ โดยบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ผู้ขายละเมิดข้อกำหนด หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

 

ส่วนที่ 4 ข้อกำหนดของบริษัท

24.   สิทธิและหน้าที่ของบริษัท

 1. บริษัทรับรองว่า บริษัทเป็นผู้มีใบอนุญาตในการดำเนินการขายทอดตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยประกอบกิจการเป็นอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจการขายทอดตลาด
 2. บริษัทรับรองว่า จะดำเนินการการขายทอดตลาดสินค้า ตามรูปแบบและวิธีการที่ บริษัท เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ สัมภาระ อุปกรณ์ และหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนบุคลากรที่มีคุณภาพในจำนวนที่เพียงพอกับการจัดการการขายทอดตลาด
 • บริษัทรับรองว่า บริษัทจะใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการจัดการการขายทอดตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับและปฏิบัติกันโดยทั่วไป
 1. บริษัทรับรองว่า ในระหว่างสินค้าอยู่ในระหว่างการขายทอดตลาด บริษัท จะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสินค้า เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดของบริษัทโดยตรงเท่านั้น หากสินค้าเกิดสูญหายบุบสลายเสื่อมสภาพ หรือเสื่อมเสีย เนื่องจากสาเหตุอื่นใด รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ทำการการขายทอดตลาดได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้ขาย แต่จะแจ้งให้สมาชิกผู้ขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
 3. หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถนำสินค้ามาส่งให้ บริษัททำการจัดการขายทอดตลาดได้ครบถ้วนตามรายการและ/หรือจำนวนที่แจ้งให้บริษัททราบ หรือ เอกสารประกอบสินค้ารายการใดไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ถูกต้องตรงตามสินค้าที่สมาชิกผู้ขายแจ้งให้ทราบ และ/หรือ มีคุณสมบัติ สภาพ และคุณภาพไม่ตรงครบถ้วน ตามรายการและ/หรือจำนวนที่แจ้งให้ บริษัท ทราบ ในเอกสารประกอบสินค้า และ/หรือ เป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากถูกปนเปื้อนด้วยวัตถุอันตรายหรือมีพิษ และ/หรือเมื่อบริษัทพบว่าสมาชิกผู้ขายไม่ใช่เจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่แท้จริง บริษัทมีสิทธิไม่นำสินค้าดังกล่าวเข้าร่วมการขายทอดตลาด
 • ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากสมาชิกผู้ขายได้ทันที สมาชิกผู้ขายจะต้องชำระค่าเสียหายให้ครบจำนวนดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก บริษัท
 • กรณีที่สมาชิกผู้ขายเจตนาให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือกระทำการอันเป็นการฉ้อฉล สมาชิกผู้ขายตกลงยินยอมให้ บริษัท มีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งรายการสินค้านั้น

 

25.   การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด

บริษัทมีสิทธิโอนหน้าที่ตามข้อกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมด แก่บุคคลภายนอกได้ตามที่บริษัทเห็นเป็นการสมควร

 

26.   ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สิทธิของบริษัทที่จะใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในข้อนี้จะคงมีผลใช้บังคับต่อไปผลตราบเท่าที่บริษัทยังดำเนินการบริการเว็บไซต์อยู่
 2. สมาชิกจะต้องมีสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาบนการประกาศใด ๆ ก็ตามที่จัดเตรียมโดยสมาชิกในขณะที่ใช้บริการการที่ทางบริษัทจัดให้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อการรับผิดทางแพ่งและอาญา ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับประกาศนั้น
 • การประกาศลงบน เว็บไซต์ จะถือว่าสมาชิกยินยอมที่จะให้สิทธิในลิขสิทธิ์ที่อนุญาตแล้วอย่างเต็มที่ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และไม่สามารถเพิกถอนได้แก่บริษัทในการคัดลอก แสดง ใช้ ทำซ้ำ จัดพิมพ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดการประกาศดังกล่าวและเตรียมงานที่รวบรวมไว้และงานที่รับมาจากที่อื่นจากการประกาศดังกล่าวทั่วโลกในทุกสื่อ
 1. ทางบริษัทจะบันทึกการใช้ข้อมูลเว็บไซต์โดยอัตโนมัติและวิเคราะห์สถิติเพื่อติดตามปัญหาจากการดำเนินการ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นเอกภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสมาชิกอย่างเป็นส่วนบุคคลและทางบริษัทไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบุคคลภายนอกเฉพาะรูปแบบการรวบรวมเท่านั้นและตามที่กฎหมายต้องการ สำหรับในแต่ละหน้าที่เข้าชมนั้น ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่ต้องการที่เรียกว่า “เว็บเซิฟเวอร์ล็อกไฟล์” เท่านั้นซึ่งรวมอยู่แต่ไม่จำกัดถึง: วันและเวลาที่เข้า ที่อยู่ URL ของหน้าเว็บที่เข้าชม โดเมนอินเตอร์เน็ต และที่อยู่ IP จากการเข้า เว็บไซต์.com ประเภทของบราวเซอร์ และระบบปฏิบัติการที่ใช้เข้า เว็บไซต์.com (หากบราวเซอร์มี) ที่อยู่ URL ของหน้าที่อ้างถึง (หากบราวเซอร์มี) สถานะการเสร็จสิ้นของการขอในหน้าเว็บ หรือสินค้าออนไลน์อื่นๆ ขนาดไฟล์ของหน้าเว็บที่เข้าชม
 2. บริษัทมีความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใด ๆ ก็ตามที่จัดเตรียมโดยบริษัท ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้ข้อมูลที่ได้มาขณะที่ใช้ เว็บไซต์ เพื่อการคัดลอก ส่งผ่าน จัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือกระจายข้อมูล หรือใช้เพื่อการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทก่อน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการใช้เหล่านี้ (ประกอบด้วยการใช้ของบุคคลภายนอกหากใช้โดยผู้ใช้)
 3. สมาชิกสามารถปกป้องสิทธิโดยการใช้ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานที่ดำเนินการโดยบริษัทเมื่อลิขสิทธิ์ของสมาชิกถูกละเมิดที่ เว็บไซต์
 • บริษัทอาจลบประกาศ จำกัด หรือห้าม ผู้โฆษณาที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการเฉพาะ ยุติข้อตกลงผู้ใช้หรือนำมาตรการอื่น ๆ มาใช้กับกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีที่โดนลบประกาศ การแจ้งอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประกาศ (เช่น การแสดงความเห็น การตอบ เป็นต้น) จะโดนลบเช่นกัน ถ้า
  • หากเนื้อหาประกาศละเมิดข้อกำหนดกฎหมายของประเทศไทย
  • หากประกาศละเมิดสิทธิ เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือ และผลประโยชน์ตามกฎหมายอื่นใดก็ตามของคนอื่น
  • หากประกาศมีรหัสหรือข้อมูลที่เป็นภัยต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หากประกาศละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคมหรือสร้างความเสียหายแก่ขนมธรรมเนียมประเพณี
  • หากตัดสินว่าการประกาศนั้น ทำให้การดำเนินการให้บริการของ เว็บไซต์ ไม่ราบรื่น โดยมีเหตุอันเป็นสาระสำคัญคล้ายคลึงกับเหตุต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 26 นี้

 

27.   ขอบเขตการรับผิดชอบของบริษัท

1. การปฏิเสธการรับประกัน

 1. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขาย และไม่รับรองคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายสำหรับสินค้าที่ลงโฆษณา ความจริงหรือความถูกต้องของเนื้อหาและการลงรายการสินค้าของผู้ใช้ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขายและผู้ซื้อ หรือแม้แต่ความเป็นเจ้าของในสินค้านั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้านั้นได้ส่งไปยังผู้ซื้อหรือไม่
 2. บริษัท ไม่รับรองถึงความต่อเนื่องและความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการของบริษัท และการดำเนินงานของเว็บไซต์อาจถูกรบกวนได้โดยปัจจัยหลายประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้น ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของเงิน ความนิยม ชื่อเสียง หรือความเสียหายพิเศษใดๆ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากการที่สมาชิกใช้งานเว็บไซต์และบริการ วัตถุ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ หรือที่มาจากลิงค์ มีการนำเสนอแก่ผู้ใช้ และไม่รับรองหรือมีเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะ ซึ่งรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับประกันโดยนัยหรือสภาพและความเหมาะสมในการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ชื่อสินค้า การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความปลอดภัย หรือความถูกต้อง บริษัทจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อโพสต์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องบนเว็บไซต์ และไม่รับรองต่อข้อผิดพลาด ความไม่แม่นยำของข้อมูล หรือการละเลยใดๆซึ่งข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้
 • บริษัท ไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้ อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเชื่อถือในข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ไม่ว่ากรณีใด
 1. บริษัท ไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในความถูกต้องของข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 2. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลใดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ และผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์นี้โดยความเสี่ยงของตนเองเพียงผู้เดียว
 3. บริษัท ไม่ต้องรับผิดในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูล วัตถุหรือข้อมูลใดๆ ที่มีการรับส่งหรือไม่ได้รับส่ง และการทำธุรกรรมใดที่ส่งผ่านเข้าระบบของเว็บไซต์นี้
 • บริษัท ไม่ต้องรับผิด ต่อเนื้อหาและการกระทำที่มีลักษณะข่มขู่ ทำให้เสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร รุนแรง หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย ซึ่งกระทำโดยบุคคลอื่น หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • บริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ส่งโดยใช้บริการสื่อสาร และ/หรือ มีการนำมาระบุบนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น
 1. บริษัท ไม่รับผิดในความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายอันเป็นผลกระทบ และความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเรื่องสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือจากเหตุอื่นๆ ซึ่งรวมถึงที่เกิดจาก
  • ความเชื่อถือในข้อมูลที่นำเสนอ
  • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า
  • ความสูญเสียด้านการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร
  • ความล่าช้าหรือธุรกิจหยุดชะงัก
  • ความเสียหายใดๆ อันเป็นผลเชื่อมโยงจากการใช้งาน หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะมีการแนะนำจากทาง บริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

 

ส่วนที่ 5 เบ็ดเตล็ด

28.   การสิ้นสุดของข้อกำหนด

 1. ข้อกำหนดนี้อาจสิ้นสุดลงได้ในกรณีดังต่อไปนี้
  • สถานการณ์เป็นสมาชิกถูกเพิกถอน
  • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใด และ/หรือ และไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ภายใน 60 วัน
  • ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ปิดกิจการ ชำระบัญชี หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกฟ้องล้มละลาย มีการขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
  • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนดได้ หรือไม่สามารถทำให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งการอนุญาต การให้ใช้สิทธิ์ ใบอนุญาต หรือการจดทะเบียนใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินหน้าที่ของตนเองตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
  • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเลยหรือมีเจตนากระทำการใดซึ่งก็ให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความนิยมหรือชื่อเสียงอันดีของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
 2. ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อกำหนดนี้หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือความเสียหายใด ๆ แก่อีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาได้ ฝ่ายที่ละเมิดข้อกำหนดตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่ายที่มิได้ละเมิดข้อกำหนดสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาล อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำการดำเนินการ ตลอดจนความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการกระทำดังกล่าว

 

29.   มาตรการลงโทษ

 1. บริษัทอาจดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้กับสมาชิกรายใดก็ตามที่ละเมิดข้อกำหนด กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักการทั่วไปของการทำธุรกรรมทางธุรกิจ
  • ริบผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทจัดหาให้
  • จำกัดการใช้บริการเฉพาะ
  • การสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้
  • ขอค่าชดเชยสำหรับความเสียหาย
 2. สมาชิกตกลงให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 1 โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกก่อนได้ ตามที่บริษัทจะเห็นเป็นการสมควร
 • ในกรณีที่สมาชิกไม่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์เป็นเวลา 12 เดือนขึ้นไป บริษัทอาจพิจารณาบัญชีดังกล่าวว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งในกรณีนี้บริษัทดำเนินการตามข้อ 1 (ข.)
 1. เมื่อสมาชิกตามข้อ 3 กลับมาใช้บริการอีกครั้ง สมาชิกต้องได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการการรับรองความถูกต้องในการยืนยันตัวตน จึงจะมีสิทธิใช้บริการ

 

30.   ข้อกำหนดและการระงับบริการ

 1. บริษัทมีสิทธิระงับการบริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการซ่อมแซม การตรวจสอบ การแทนที่ การเปลี่ยนข้อบังคับ ข้อจำกัดตามกฎหมาย ความขัดข้องทางเทคนิค และการชำรุดเสียหายของสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การขาดการสื่อสาร เป็นต้น ในแต่ละกรณีที่กล่าวมา บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงบริการที่ระงับไว้และเหตุผลของการระงับบริการชั่วคราวบนหน้าเว็บไซต์
 2. บริษัทอาจจำกัดหรือระงับการจัดหาบริการเป็นการชั่วคราวในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ เนื่องจากการเกิดเหตุสุดวิสัย

 

31.   ความเป็นเอกเทศแห่งข้อกำหนด

ในกรณีที่ข้อตกลงหรือส่วนของข้อตกลงในข้อกำหนดนี้ผิดกฎหมาย โมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่มีผลบังคับใช้โดยประการอื่นใด ให้ถือว่า ข้อตกลงหรือส่วนของข้อตกลงนั้นแยกออกจากข้อกำหนดนี้ และให้ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้มีผลใช้บังคับต่อไป

 

32.   การสละสิทธิ์

 การสละสิทธิ์เว้นแต่จะได้มีการกำหนดเป็นการเฉพาะการที่ฝ่ายใดไม่บังคับใช้สิทธิตามข้อกำหนดนี้ หากฝ่ายนั้นมิได้แสดงเจตนาสละสิทธิไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง ให้ถือว่าไม่เป็นการสละสิทธิ การสละสิทธิสำหรับการละเมิดข้อกำหนดกรณีหนึ่งไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดข้อกำหนดสำหรับกรณีอื่น หรือสำหรับการละเมิดข้อกำหนดที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

 

33.   กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

 1. สิทธิและข้อผูกพันต่าง ๆ ของที่มีอยู่ตามข้อกำหนดนี้ และเอกสารใด ๆ ตามที่ข้อกำหนดฉบับนี้ ให้บังคับ ตีความ และแปลความหมายตามกฎหมายไทยทุกประการ
 2. ในกรณีเกิดข้อพิพาท การโต้แย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจาก ข้อกำหนดนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตกลงที่จะเจรจาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเพื่อให้ได้เป็นที่ยุติภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่มีข้อพิพาท และในกรณีที่การเจรจาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัท ผู้ใช้ หรือสมาชิกมีสิทธิดำเนินคดีทางศาลและให้ถือว่าคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลเป็นที่สุด

 

34.   การยกเลิกการขาย

บริษัทมีนโยบานห้ามยกเลิกการขายในทุกกรณี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเว็บไซต์เป็นพื้นที่สารธาณะ ถึงแม้ว่าเราจะทำการตรวจสอบอย่างดีที่สุดและมีนโยบายการยึดเงินฝากประกัน หรือนโยบายอื่น ๆ เพื่อป้องกันกรณีผู้ซื้อยกเลิกการซื้อ เราไม่สามารถป้องกันการยกเลิกสินค้าได้ 100% บริษัทไม่มีนโยบายชดเชยผู้ขายในกรณียกเลิกการขาย และไม่มีความรับผิดชอบในการแจ้งเรื่องการยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกการขาย สินค้าจะถูกโอนคืนเข้าคลัง และผู้ขายสามารถนำสินค้ากลับเข้าร่วมประมูลได้ในรอบการประมูลครั้งต่อไป