วิธีการเคลมสินค้า

การส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า

สินค้าทุกชิ้นที่ RAAPBIZZ.com นั้นมีประกันขั้นต่ำอย่างน้อย 7 วัน จากผูัขาย หรือรับประกันตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต

หากผู้ซื้อพบว่าสินค้าเสียหายจากการขนส่งของบริษัท ผู้ซื้อมีสิทธิในการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า โดยเรียกร้องกับบริษัทภายในเจ็ด (7) วันทำการ นับจากวันที่สินค้าไปถึงผู้ซื้อ

 

ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. สินค้าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่มาจากผู้ซื้อ
  2. ผู้ซื้อเรียกร้องกับริษัทเกินกำหนดระยะเวลา
  3. หากสินค้ามีประกัน ผู้ซื้อตกลงที่จะเป็นธุระติดต่อผู้ขาย เพื่อการส่งคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า การคืนเงิน โดยบริษัทไม่มีหน้าที่และความรับผิดใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน เพื่อการส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า ที่มีความชำรุดเสียหายกับทางผู้ขายตามความเหมาะสม
  4. กรณีการเคลมสินค้าแบบคืนเงิน ปฏิบัติตามหลักการบัญชีนิติบุคคลจดทะเบียน VAT
    เป็นการ คืนเงินตามจำนวนเงินที่ประมูลสินค้าได้ ไม่สามารถคืน ค่าธรรมเนียม และ VAT ที่เกี่ยวข้องให้ได้
    ทางเว็ปไซต์ไม่รับผิดชอบคืนค่าธรรมเนียม + VAT กับผู้ซื้อและผู้ขาย 

 

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

1. เข้าสู้เมนูผู้ซื้อและเลือก ” แจ้งปัญหาการใช้งาน “ เมนูด้านซ้าย
หรือคลิกที่นี้ > แจ้งปัญหาการใช้งาน

 

2. คลิกที่ปุ่ม ” +แจ้งปัญหา “ และเลือก ” การเคลมสินค้า ” ในช่องประเภทปัญหา

 

3.แจ้งเรื่องการเคลมสินค้า โดยให้ระบุ ชื่อสินค้า และ รอบการประมูล

4. แจ้งรายละเอียดต่างๆ ในช่องข้อความ และ ทำการแนบไฟล์ภาพถ่าย 1 ภาพหลักเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ และคลิกแจ้งปัญหา
หากมีภาพถ่ายมากกว่า 1 ภาพ ใหทำตามขั้นตอนต่อไป

 

5. การเพิ่มภาพถ่าย: คลิก ” ดูข้อมูล ” ที่ปัญหาที่ได้แจ้งไปเบื้องต้น
แนบภาพถ่ายเพิ่มเติมพร้อมคำบรรยาย และคลิก ” ส่ง “

 

 

6. ทีมงานจะทำการติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด ผู้ซือสามารถตรวจเช็คสภานะการเคลมสินค้าได้ที่ช่อง ” สถานะ ” เมื่อการเคลมสินค้าเสร็จสิ้น ให้ผู้ซื้อ คลิก ” ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว “

 


 

พบปัญหาการใช้งานระบบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Chat ที่มุมขวาล่างของเว็บไซต์