ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

คำศัพท์น่ารู้

Ask Price

ราคาที่ผู้ขายเสนอ คือ ราคาสินค้าที่ตลาดเสนอขายซึ่งสามารถ เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ขึ้นอยู่กับว่ามีผู้ซื้อตอบรับด้วยการเสนอซื้อราคาเดียวกันหรือไม่

Auction

การประมูล คือ การซื้อขายรูปแบบนึง โดยมีกำหนด วันที่ และเวลา เพื่อให้ Buyer ที่สนใจมาประมูลราคาแข่งกันเพื่อที่จะซื้อสินค้านั้นๆ

Auctioneer

ผู้จัดการประมูล ณ ที่นี้ RAPBIZZ คือ Auctioneer ผู้ที่ดำเนินการประมูล
ไม่ว่าจะเป็นการ เรียกราคาเสนอขาย รับราคา และประกาศผู้ชนะการประมูล

Auctioneer มีความรับผิดชอบ ในการรักษาระดับและมารตฐานของการประมูล และสร้างความมั่นใจ ว่าการเสนอราคาที่ทุกคนจะได้รับ และทุกรายการจะถูกขายให้กับผู้ชนะการประมูล

Bid

การแข่งขันราคา คือ ราคาเสนอซื้อสินค้าโดยผู้ซื้อ ที่เสนอซื้อในราคาที่กำลังเสนอขาย
ซึ่งในทุกๆครั้งที่ผู้ซื้อ Bid ผู้ซื้อ ตกลงที่จะยอมซื้อสินค้าในราคานั้น ถ้าผู้ซื้อชนะการประมูล

Bid Price

คือ ราคาเสนอซื้อที่สูงที่สุด ณ ตอนนั้น 
หากไม่มีการเสนอที่จะซื้อสินค้าในราคาที่สูงกว่า Bid Price ราคานั้นจะกลายเป็นราคาขาย

Bid-In

คือ เมื่อเจ้าของสินค้ามีการเสนอราคาของสินค้าตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มราคาขาย
RAPBIZZ ไม่อนุญาติ ให้เจ้าของและตัวแทนของพวกเค้าสามารถร่วมประมูลและเสนอราคาให้กับสินค้าของตนเอง
ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีเพียง Bidder ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถยกระดับ Ask Price

Bidder

คือ สมาชิคผู้ซื้อ ที่ Bid ในการประมูล จะถูกเรียกว่า Bidder

Bidder Number

คือ หมายเลขผู้เข้าร่วมประมูล ที่ผู้ซื้อจะได้รับ
ซึ่งทาง RAPBIZZ จะออกหมายเลข Bid Number เพื่อใช้ในการประมูลสินค้า
Bid Number จะถูกเปลียนไปทุกๆ วัน Live Day

Buy Back

คือ เมื่อเจ้าของสินค้ามีการเสนอราคาสูงสุดให้สินค้าของตัวเอง เพื่อที่จะ “ซื้อสินค้ากลับ”
RAPBIZZ เราไม่อนุญาติให้เจ้าของหรือตัวแทนของพวกเขาเสนอราคาและซื้อสินค้าของตัวเอง
ซึ่งหมายความว่าของที่นำมาประมูลทุกๆรายการจะมีจ้าของคนใหม่ในตอนท้ายของการประมูล

Consignor (Seller)

คือ ผู้ขาย ที่ได้รับอนุญาติให้นำสินค้ามาประมูลกับ RAPBIZZ

Discount Program

คือ โปรแเกรมส่วนลดทางการค้า ที่ RAPBIZZ มอบให้เป็นสัมนาคุณให้กับผู้ซื้อสินค้า

เพิ่มเติมเกี่ยกับโปรแกรมส่วนลด >>  โปรแกรมส่วนลด

e-Deposit

คือ เงินฝากเพื่อเป็นหลักประกันกับทางตลาด
ซึ่งผู้ซื้อจะต้องวางเงินประกันกับทางตลาดก่อน จึงสามารถเข้าร่วมซื้อสินค้าได้

Line Available

คือ อำนาจซื้อ ที่สามารถใช้ซื้อได้ ณ ขณะนั้นๆโดยคำนวณจาก ยอดเงิน e-Deposit แต่ละประเภทรวมกัน

Listing

คือ รายชื้อของสินค้า ทีจะเข้าร้วมการประมูล

Live Bidding

คือ ระบบการประมูลสดแบบออนไลน์ ซึ่งจะมี RAPBIZZ เป็น Auctioneer

Live Day

คือ วันซื้อขายของตลาด ผ่านระบบ Live Bidding

Lot number

คือ กลุ่มของจำนวนสินค้าที่จะถูกขายในแต่ละ Ring ซึ่งใน 1 Lot นั้น จะมีสินค้าอย่างน้อย 1 ชิ้น หรือ มากกว่าก็ได้

Lot number

คือ หมายเลขสินค้าที่ร่วมประมูล
สินค้าทุกๆล็อตที่ร่วมประมูลจะได้รับหมายเลขพิเศษประจำล็อตๆ นั้น ซึ่งจะถูกประมูลตามลำดับ ในวัน Live Day

Outbid

คือ การที่โดนผู้ซื้ออื่นเสนอราคาที่สูงกว่าคุณ

Proxy

คือ หุ่นยนต์ที่จะช่วยเสนอราคาซื้อแทนผู้ซื้อในวัน Live Day
เนื่องจากว่าไม่สามารถมาเข้าร่วมเสนอราคาได้
หรืออยากที่จะประมูลของที่ไม่ได้อยู่ Ring เดียวกันในวันประมูล
การเสนอราคาประมูลแบบพร็อกซี ระบบจะเสนอราคาให้ผู้เล่นจนกว่าจะถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เล่นระบุไว้

ศึกษาเกี่ยวกับ Proxy >>  Proxy

Proxy Limit

คือ ราคาซื้อสูงสุดที่ผู้ซื้อยินดีให้ Proxy

Public auction

คือ การประมูลที่เปิดให้ประชาชน
ใครก็สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเสนอราคาได้
การประมูลบางครั่งนั้นถูกจัดแบบส่วนตัว ต้องมีการเชินถึงจะเข้าร่วมได้
แต่ที่  RAPBIZZ เราจัดการประมูลแบบ Public Auction ใครๆก็สามารถเข้าร่วมได้

Ring

คือ พื้นที่ซื้อขาย และแสดงสินค้า ที่มีชนิด หมวดหมู่ หรือประเภทใกล้เคียงกัน นำมาเสนอขาย

Trading Point

คือ คะแนนสะสมจากยอดขายทั้งปี

Trading Sale Volume

คือ ปริมาณยอดขาย

Unreserved Auction

คือ การประมูลโดยไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำในการขาย
หรือให้เข้าใจง่ายๆ คือ สินค้าทุกชิ้นที่มาประมูลกับ RAPBIZZ นั้น จะต้องขายทั้งหมด 100%
สินค้าทุจะถูกประมูลโดยผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด ณ ความพอใจของผู้ที่ประมูลได้

เรียนรู้เกี่ยวกับการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ >> การประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ