ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

วงเงินประมูล

 

Line Available คือ “วงเงินประมูล”  ที่จะเป็นตัวกำหนดอำนาจซื้อในการฝากประมูล Proxy และเสนอราคาซื้อสินค้าในวันประมูลสด

โดยที่กฎของทางตลาดมีอยู่ว่า ผู้ซื้อจะสามารถเสนอราคาซื้อได้ไม่เกิน Line Available ที่มีอยู่ หากผู้ซื้อต้องการเพิ่มวงเงิน Line Available ก็สามารถทำได้ผ่านระบบ e-Deposit ทุกเมื่อ และถ้าผู้ซื้อฝากหลักประกันประเภทเงินสดก็จะได้รับ อัตราทดเงินสด Cash Leverage ในการช้อปปิ้งเพิ่มอีกด้วย

 

อัตราทดเงินสด ( Cash Leverage )

อัตราทดเงินสด คืออัตราที่ผู้ซื้อจะได้รับเมื่อฝากหลักประกันประเภทเงินสด ดังนี้

จำนวนเงินสดฝากประกัน (บาท)  Cash Leverage อัตราทด (x เท่า)
1 บาท ขึ้นไป 1 เท่า
100 บาท ขึ้นไป 2 เท่า
500 บาท ขึ้นไป 3 เท่า
1,000 บาท ขึ้นไป 5 เท่า
10,000 บาท ขึ้นไป 10 เท่า

 

วิธีคำนวณ Line Available มีดังนี้

วงเงินประมูลทั้งหมด = (หลักประกันประเภทเงินสด x อัตราทดเงินสด) +  หลักประกันประเภทบัตรเครดิต + Public Line Available + Private Line Available

Public Line Available คือวงเงินประมูลที่ทาง RAPBIZZ มอบให้กับผู้ซื้อทุกคนเป็นจำนวน 300 บาท
Private Line Available คือวงเงินประมูลที่จะมอบให้กับผู้ซื้อที่ได้ทำตามเงื่อนไขของ RAPBIZZ.com เท่านั้น

วงเงินประมูลเป็นเพียงแค่ “วงเงิน” ที่ผู้ซื้อสามารถใช้ในการเสนอราคาในวันประมูลสดและการฝากประมูล
วงเงินประมูลไม่สามารถใช่ทดแทนหลักประกันในการชำระค่าสินค้าและบริการได้

 

ตัวอย่าง วิธีคำนวน Line Available

ฝากหลักประกันประเภทเงินสดมา 2,000 บาท และฝากหลักประกันประเภทบัตรเครดิตมา 500 บาท
Public Line Available = 300 บาท และ Private Line Available = 0

วงเงินประมูลทั้งหมด = (หลักประกันประเภทเงินสด x อัตราทดเงินสด) +  หลักประกันประเภทบัตรเครดิต + Public Line Available + Private Line Available

ดังนั้นจะได้รับวงเงินประมูลทั้งหมดคือ = (2000 x 5) + 500 +300  = วงเงินประมูล 10,800 บาท

 

ตัวอย่าง วิธีคำนวน Line Available คงเหลือ

สมมุติ คุณมีวงเงินประมูล 2,000 บาท
คุณชนะประมูลสินค้าจำนวน 1 ล็อตที่ราคา 100 บาท

 

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น = ค่าสินค้า + ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ ( และภาษีมูลค่าเพิ่ม อีก 7%)
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น = (100+7) + (12+0.84) = 119.84 บาท

 

วงเงินประมูลคงเหลือ = วงเงินประมูลทั้งหมด – ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
วงเงินประมูลคงเหลือ = 2,000 – 119.84 = 1,880.16 บาท

 

( ระบบการฝากประมูลพร๊อกซี่ก็ใช้วิธีคำนวนแบบเดียวกัน )