การเติมวงเงินและเงินฝาก

เมื่อคุณทำการเติมวงเงินเข้ามาแล้ว เงินฝากนั้นจะเรียกว่า e- Deposit
e-Deposit คือหลักประกันออนไลน์ที่ผู้ซื้อให้ไว้กับทางตลาดก่อนร่วมเสนอซื้อสินค้า หลักประกันจะถูกฝากไว้ในระบบ e-Deposit และจะถูกถอนออกต่อเมื่อมีการซื้อสินค้าสำเร็จเท่านั้น เมื่อผู้ซื้อไม่มียอดค้างชำระในตลาดแล้ว ผู้ซื้อสามารถถอนหลักประกันได้ ทันที 

 

 

วิธีวางหลักประกัน e-Deposit ทำได้สองแบบดังนี้

วิธีที่ 1: ฝากหลักประกันเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร Rapbizz และแจ้งการโอนเงินกับทางเวปไซต์

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และเพิ่มวงเงิน e-Deposit ให้แก่ผู้ซื้อภายใน 1 วัน (T+1) และเมื่อผู้ซื้อไม่มีหนี้ค้างชำระในตลาดแล้ว ก็จะสามารถถอนหลักประกันได้ทันทีโดยตลาดจะทำการโอนเงินกลับให้เมื่อมีการแจ้งเรื่องขอถอนเงินฝากประกันภายใน 1 วันทำการ (T+1)

การฝากหลักประกันด้วยเงินสดนั้นมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ผู้ซื้อจะได้รับ วงเงินประมูล (Line Available)  เพิ่มขึ้นตามยอดเงินสดที่ฝากเข้ามา อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ คลิก

 

วิธีที่ 2: ใช้บัตรเครดิตในการกันวงเงินของบัตร แทนการโอนเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันผ่าน Payment Gateway ของธนาคาร ซึ่งมีผลทันที (Real-Time)

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย หากมีหนี้ค้างชำระระบบจะทำตัดจากวงเงินของบัตรเครดิตที่กันเอาไว้ และคืนวงเงินจำนวนที่ไม่ได้ใช้จ่ายกลับไปแก่บัตรของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ

 

ขั้นตอนการฝากหลักประกัน e-Deposit ประเภทเงินสด

1. เลือกเมนู “ เงินฝากประกัน ” เพื่อเข้าสู่หน้า รายงานสรุปเงินฝากประกัน หน้านี้จะเป็นหน้าหลักของหลักประกันทั้งหมด และแสดงยอดเงินฝากประกันทั้งสองประเภท
และยอดวงเงินประมูลทั้งหมดที่ผู้ซื้อสามารถใช้ในการเสนอราคาให้กับสินค้าที่ต้องการ

 

2. คลิก “ฝาก” เพื่อเข้าสู่หน้า ฝากหลักประกัน – ประเภทเงินสด

3. สำหรับการฝากแบบเงินสด ผู้ซื้อสามารถฝากเงินสดเข้ามาที่บัญชี บจก. แรพบิซซ์ ไดเรคท์ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์หลังจากที่ได้ทำการยืนยันตัวตนที่อีเมล์แล้ว

เมื่อทำการฝากหลักประกันเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะต้องทำการแจ้งยอดให้ตลาดทราบเพือที่จะทำการอนุมัติวงเงินโดยการใส่ จำนวนเงิน วันที่โอน เวลา หมายเลขอ้างอิง และสลิปใบโอน

 

4. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้ที่ ประวัติการฝากเงินประกัน – ประเภทเงินสด ด้านล่าง

 

5. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และเพิ่มวงเงิน e-Deposit ให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน 1 วัน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว หลักประกันที่ใช้ได้ จะปรากฏขึ้นที่หน้า รายงานสรุปเงินฝากประกัน และเมื่อผู้ซื้อไม่มีหนี้ค้างชำระในตลาดแล้ว ก็จะสามารถถอนหลักประกันได้ทันทีโดย คลิก ” ถอน “ตลาดจะทำการโอนเงินกลับให้เมื่อมีการแจ้งเรื่องขอถอนเงินฝากประกันภายใน 1 วันทำการ

 

 

ขั้นตอนการฝาก eDeposit ประเภทกันวงเงินบัตรเครดิต ( เฉพาะวันประมูลสด )

 

1. คลิก “กันวงเงินจากบัตรเครดิต

 

2. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการกันวงเงินจากบัตรเครดิต และคลิก “ตกลง

3. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตในหน้า Payment Gateway เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิก ” PAY NOW 

 

4. ระบบจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตให้โดย ทันที โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 

เนื่องจาก RAPBIZZ.com เป็น ตลาดไร้ราคาสงวน ความต่อเนื่องของกลไกการตลาดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นผู้ซื้อจึงต้องมีการวางหลักประกันล่วงหน้าก่อนร่วมซื้อขาย ทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายภายในตลาด และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายว่าสินค้าทุกชิ้นจะถูกขาย และทางตลาดสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้แน่นอน ฉะนั้นก่อนเสนอราคาให้กับสินค้าชิ้นใดๆ ผู้ซื้อควรมั่นใจว่าเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการจริงๆ เพราะ ทางตลาดไม่มีนโยบายให้ผู้ซื้อยกเลิกการสั่งซื้อ