ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

การชำระเงิน

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการซื้อสินค้า เมื่อผู้ซื้อได้เลือกวิธีจัดส่งแล้ว ทางตลาดจะทำการสรุปยอดซื้อที่ต้องชำระให้กับผู้ซื้อดังนี้

เมื่อจบการประมูล ผู้ซื้อต้องทำการ ชำระค่าสินค้า ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่จบการประมูล
ค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อที่ต้องชำระมีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกันได้แก่

 1. ค่าสินค้าที่ซื้อได้ ถ้าหากสินค้านั้นเป็นของผู้ขายที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%
 2. ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 3. ค่าขนส่งสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้ซื้อเลือกใช้บริการจัดส่ง โดยไม่ได้มารับสินค้าด้วยตนเอง
 4. และหากผู้ซื้อเป็น นิติบุคคล สามารถทำการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ สำหรับค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ และ ค่าขนส่งสินค้า ทั้งนี้จะต้องส่งหลักฐานเข้าระบบก่อนทำการชำระเงิน
   

โดยตลาดจะทำการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ซื้อจาก e-Deposit แต่ถ้าจำนวนเงินใน e-Deposit ของผู้ซื้อไม่เพียงพอ ผู้ซื้อจะต้องฝาก e-Deposit เพิ่มให้เท่ากับ หรือ มากกว่า ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถนำสินค้าออกไปจากตลาดได้

*ต้องการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีโปรดแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนกับเจ้าหน้าที่ที่ chat หน้าเว็บไซต์*

 

เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ทำการ Checkout ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะสรุปการซื้อโดยอัตโนมัติและปรับการขนส่งเป็น “มารับด้วยตนเอง” และ ตัดเงินจาก e-Depositให้ผู้ซื้อโดยไม่มีส่วนลด โดยอัตโนมัติ และหากวงเงินใน e-Deposit ไม่เพียงพอและไม่ได้มีการเติ่มหลักประกันเพิ่ม ตลาดจะถือว่าคุณผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และนำหลักประกันทั้งหมดของคุณมาชำระค้าสินค้าและบริการ

ผู้ซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติเกี่ยวกับ นโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้า ได้ที่นี้ คลิก

 

วิธีการชำระเงิน

1. เมื่อผู้ซื้อข้าสู่หน้าชำระเงินแล้ว ผู้ซื้อสามารถเลือกชำระค่าสินค้าได้สามวิธี
เพื่อความปลอดภัย เราไม่มีการชำระเงินปลายทาง แต่มีนโยบายให้ผู้ซื้อสามารถขอเคลมสินค้าได้ภายใน 7 วัน

 1. ชำระด้วยเงินฝากประกัน – ประเภทเงินสด (e-Deposit Cash Balance)
  ยอดสินค้าและค่าบริการจะถูกหักจาก ยอดเงินฝากประกัน – ประเภทเงินสดพิเศษ! เมื่อผู้ซื้อชำระค่าสินค้าและค่าบริการด้วยเงินสดทั้งหมด และยืนยันคำสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้ซื้อทันที 1.5%
 2. ชำระด้วยเงินฝากประกัน – ประเภทเครดิต (e-Deposit Holding Balance)
  ยอดสินค้าและค่าบริการจะถูกหักจาก ยอดเงินฝากประกัน – ประเภทเครดิต
 3. ชำระด้วยเงินฝากประกันแบบรวม (Mix Balance)
  ยอดสินค้าและค่าบริการจะถูกหักจาก ยอดเงินฝากประกันประเภทเงินสดก่อน และยอดคงเหลือจะถูกหักจาก ยอดเงินฝากประกัน ประเภทเครดิต 

และหากเงินฝากประกันไม่เพียงพอกับยอดที่ต้องชำระ ผู้ซื้อสามารถเพิ่มเงินฝากประกันได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเงินฝากประกัน

 

2. เลือกวิธีชำระค่าสินค้าโดยการคลิกที่ วิธีการชำระที่ต้องการ  สำหรับผู้ซื้อทั่วไป ตรวจสอบยอดรวม ค่าสินค้า ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ และค่าการจัดส่งสินค้า แล้วคลิก “ยืนยันการชำระเงิน” เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการชำระเงิน

 

3. สำหรับผู้ซื้อประเภทนิติบุคคล เมื่อ ตรวจสอบยอดรวม ค่าสินค้า ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ และค่าการจัดส่งสินค้า แล้ว สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% สำหรับค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ และ ค่าจัดส่งสินค้า โดยคลิก “ดาวน์โหลด” แบบฟอร์ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ทางตลาดไดทำการกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้ว

4. ปริ้นแบบฟอร์ม ประทับตรา และลงนาม ก่อนทำการ อัปโหลดหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

5. อัปโหลดไฟล์รูปภาพแบบฟอร์ม โดยคลิก “choose file” และคลิก “ยืนยันการชำระเงิน

6. ตลาดจะทำการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก e-Deposit ของผู้ซื้อหากจำนวนเงินใน e-Deposit ของผู้ซื้อไม่เพียงพอ ผู้ซื้อจะต้องทำการฝาก e-Deposit เพิ่มให้เท่ากับ หรือ มากกว่า ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด จึงจะสามารถนำสินค้าออกจากตลาดได้

7. ผู้ซื้อรอรับอีเมล์เพื่อดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ สำหรับผู้ซื้อ หรือ เข้าไปที่ ประวัติการซื้อสินค้า ในเมนูผู้ซื้อและคลิกที่ “รายละเอียด“เพื่อดูสรุปรายการสั่งซื้อสินค้า สถานะการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า และ ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 

ผู้ซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติเกี่ยวกับ นโยบายค่าบริการ/วิธีชำระเงิน/ส่วนลดการค้า ได้ที่นี้ คลิก