ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

แรพบิซซ์, ตลาดการค้าออนไลน์แบบไร้ราคาสงวนที่แรกในประเทศไทย
ที่มีความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นธรรม ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

วิสัยทัศน์

เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาแลกเปลี่ยนสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

พันธกิจ

  • เป็นตลาดประมูลสินค้าที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย บนแนวทางสร้างสรรค์
  • เป็นเครื่องมือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการหมุนเวียนของสินค้าที่สะดวกรวดเร็วที่สุดบนโลกออนไลน์
  • เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้เพื่อศึกษา ตรวจสอบ พิจารณา เพื่อแนวทางในการตัดสินใจซื้อ-ขายได้อย่างถูกต้องตามความพึงประสงค์

 

Slogan
RAPBIZZ.COM ซื้อราคาตามใจ ขายหมดใน 1 วัน