ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

ประวัติของบริษัท

2561

บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด

ได้รับหลักฐานหนังสือชี้แจ้งจากทางสคบ. ที่ได้อนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วว่ารูปแบบธุรกิจไม่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนกับทางสคบ.

ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าของเก่าและขายทอดตลาด 

2560

บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด

ได้รับทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และครื่องหมายRegistered

ได้รับการรับรองธุรกิจเทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ กับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ได้รับการรับรองการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการใหม่ (New Start-up) จากกรมสรรพากร

ดำเนินการจดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำหรับธุรกิจขายตรงประเภทตลาดกลางออนไลน์ (e-Marketplace)

  •  [อยู่ระหว่างรอหลักฐานหนังสือชี้แจ้งจากทางสคบ. ที่ได้อนุมัติแล้วว่ารูปแบบธุรกิจไม่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนกับทางสคบ.]
2559

บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดการประมูลขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

2547

บริษัท เจ.เอส.เอส.อาร์.ทรานสปอร์ต จำกัด

ดำเนินธุรกิจ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า ให้บริการขนส่งเครื่องจักร และเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีบริการครอบคลุมถึงการนำเข้า-ส่งออก

2546

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจประมูลสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม มือสอง และที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งาน

2545

GREEN CORPORATION CO., LTD.

ดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น

  • นำเข้า-ส่งออก เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรใช้งานแล้วในญี่ปุ่น
  • ซื้อ-ขาย เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรใช้งานแล้วในญี่ปุ่น
  • จัดการประมูล เครื่องมืออุตสาหกรรม และเครื่องจักรใช้งานแล้วในญี่ปุ่น
2544

บริษัท เจเอสเอสอาร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ดำเนินธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่ และงานก่อสร้าง