การประมูลสด
รอบที่: A
E-Auction Hall ประมูลสดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:00

เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท:  บริษัท แรพบิซซ์ ไดเรคท์ จำกัด
(Rapbizz Direct Company Limited)
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105559170207
วันที่จดทะเบียน: 28 ตุลาคม 2559
ทุนจดทะเบียน: ทั้งหมด : 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
ชำระแล้ว : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:  173 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-704-9577
E-mail: support@rapbizz.com
LINE ID:  @rapbizz 
DBD Registered: