การประมูลสด
รอบที่: A
E-Auction Hall ประมูลสดวันที่ 23 กันยายน 2018 เวลา 13:30
มาครั้งแรก เริ่มต้นที่นี่
ลงทะเบียน วางเงินประกัน

รอบการประมูล 40

ลานสินค้า 1

ล๊อตที่กำลังประมูล # 49
ประมูลเลย!
จำนวนที่รอการประมูล : 154 ล็อต
จำนวนที่ขายไปแล้ว : 48 ล็อต
ขายแล้ว
ล็อต # : 1
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
Basket
ขายแล้ว
ล็อต # : 2
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
Basket
ขายแล้ว
ล็อต # : 3
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
CIRCLE MINI ORANGE BAMBOO BASKET VC-1211OR Size: 18*10 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 4
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
Basket BT-8175 Size 14*12 cm
ขายแล้ว
ล็อต # : 5
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
YELLOW BAMBOO BASKET VC-1210YE Size : 18*16 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 6
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
BLACK BAMBOO BASKET VC-1210BK Size : 18*16 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 7
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
BLACK BAMBOO BASKET (RECTANGLE) VC-1208BK Size: 14*21*13 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 8
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
BAMBOO POT VC-1519BL Size: 11.5*10.5 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 9
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
BLUE BAMBOO POT VC-1519BL Size: 11.5*10.5 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 10
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
Vase Style Watering can TT-8367BN
ขายแล้ว
ล็อต # : 11
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
Vase Style Watering can TT-8367WH
ขายแล้ว
ล็อต # : 12
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
LED Light LED-7109
ขายแล้ว
ล็อต # : 13
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
PINK TISSUE BOX Model: JS-3 Size: 16*10 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 14
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
Mini mat Tapio EV-9489 Size 35 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 15
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
Mini mat Lleo EV-9487 Size 35 cm.
ขายแล้ว
ล็อต # : 16
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
Mini mat Hertta EV-9488 Size 35 cm.