การประมูลสด
รอบที่: A
E-Auction Hall ประมูลสดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:00
มาครั้งแรก เริ่มต้นที่นี่
ลงทะเบียน วางเงินประกัน

รอบการประมูล 11

ลานสินค้า 1

ล๊อตที่กำลังประมูล # 241
ประมูลเลย!
จำนวนที่รอการประมูล : 266 ล็อต
จำนวนที่ขายไปแล้ว : 240 ล็อต
ขายแล้ว
ล็อต # : 1
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS. SIZE 7x7cm SM-9220
ขายแล้ว
ล็อต # : 2
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS. SIZE 7x7cm SM-9220
ขายแล้ว
ล็อต # : 3
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 4
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 5
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 6
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 7
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 8
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 9
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 10
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 6 PCS SIZE 16x16x24cm SM-9236
ขายแล้ว
ล็อต # : 11
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 12 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 12
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 12 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 13
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 18 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 14
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 24 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 15
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 24 PCS.
ขายแล้ว
ล็อต # : 16
จำนวนต่อ/ล็อต : 1
GLASS BOTTLES 24 PCS.

ผลการประมูลรอบที่แล้ว

คลิกที่นี่