ประมูลสดจะเริ่มใน
วันอาทิตย์ 13.30น. 27 ม.ค. 2562
สินค้ามากว่า 200 รายการ

หมวดหมู่

บทความรายเดือน

หากมีคำถามเพิ่มเติม?

ส่ง อีเมล์ พร้อมคำถามมาที่เราได้เลย และทางเราจะทำการติดต่อกลับโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

ติดต่อเรา

นวัตกรรมทางการค้า | ตอนที่ 3 : การค้าแบบไร้ราคาสงวน คืออะไร

การค้าแบบไร้ราคาสงวน

การค้าแบบไร้ราคาสงวน หมายถึง ไม่มีการตั้งราคาขั้นต่ำ หรือ การสร้างเงื่อนไขของการซื้อมาขายไปด้วยราคาที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าของสินค้าในการซื้อขายนั้นๆ ดังนั้นสินค้าทุกรายการจะถูกขายออกไปให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด โดยไม่มีเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดทางด้านราคาที่ผู้ขายได้กำหนดไว้ ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ สินค้า และเงินสดจะถูกเปลี่ยนมือแน่นอนทุกครั้ง

หากคุณยังไม่ได้อ่านบทความก่อนหน้านี้
ติดตามได้ที่ “นวัตกรรมทางการค้า | ตอนที่ 1 : ใครกันที่อยู่รอด” และ
ติดตามได้ที่ “นวัตกรรมทางการค้า | ตอนที่ 2 : ต้นทุนค่าเสียโอกาส

 

วันนี้จะมาเล่าถึงรูปแบบการค้าที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มขีดความความสามารถในการปรับตัว และเป็นพื้นที่การทดลองการตอบสนองของตลาดได้อีกด้วย รูปแบบการค้านี้เรียกว่า “การค้าแบบไร้ราคาสงวน”

 

แนวคิด และหลักการ

ตามหลักทฤษฎีราคาที่เกิดจากกลไกตลาดของ อดัม สมิธ(Adam Smith)
กลไกตลาด คือ เครื่องมือปรับสมดุลราคาสินค้าระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน

“อุปสงค์มาก-อุปทานน้อย ราคาสินค้าจะแพงขึ้น

ขณะที่

“อุปสงค์น้อย-อุปทานมาก ราคาสินค้าจะถูกลง

กลไกนี้จะทำงานได้ดีภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม
ในตลาดเสรี ราคาสินค้าในตลาด มีทิศทางของมัน ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งกำหนดราคาแต่เพียงผู้เดียวได้
การค้าแบบไร้ราคาสงวน นั้นได้มาจากแนวคิดของหลักทฤษฎีกลไกการตลาด เพื่อแก้ไขปัญหา และจัดการอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ ซึ่งก็คือ “ราคา” นั้นเอง

 

ขั้นตอน และวิธีการ

ภายในตลาดที่มีรูปแบบการค้าแบบไร้ราคาสงวนนั้น ผู้ขายจะนำสินค้าออกมาแสดงให้แก่สาธารณะ โดยยินดีที่จะให้ผู้ซื้อเสนอราคาซื้อสินค้าที่ต้องการได้โดยอิสระ และสินค้านั้นจะถูกขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุดเสมอ โดยปราศจากเงื่อนไขทางด้านราคา

ดังนั้น“ราคา” ที่ใช้ในการซื้อ และขายนั้นจะถูกกำหนดอย่างอิสระจากผู้ซื้อหลายฝ่าย และอยู่ภายใต้กลไกตลาดเสรี
รูปแบบการค้าแบบไร้ราคาสงวนนี้จะทำให้เกิดการ “แลกเปลี่ยน” (Transaction) เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งช่วยให้

ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ในงบประมาณที่ตนเองพอใจ
ผู้ขายสามารถขายสินค้าได้หมดภายในระยะเวลาที่ต้องการ

Innovative Commerce Part 3 -Pay As you Wish

 

ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้

รูปแบบการค้านี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เร็วที่สุด ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจซื้อมาขายไปได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“ผู้ซื้อ” สามารถแข่งขันเสนอราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพที่ตัวเองต้องการ โดยสามารถกำหนดราคาที่ตนเองพึงพอใจ ได้ตามขีดความสามารถที่แตกต่างกันของตนเอง และใช้ตลาดการค้าแบบไร้ราคาสงวนนี้เป็นแหล่งสินค้าที่หลากหลาย และช่วยในการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

“ผู้ขาย” ที่สามารถใช้กลไกการตลาดแบบไร้ราคาสงวนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ จะไม่ถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขของต้นทุนแท้จริงที่ลงทุนไว้แล้ว ช่วยให้ผู้ขายก็สามารถบริหารต้นทุนค่าเสียโอกาสของตนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น

เมื่อต้องการเคลื่อนที่จากพื้นที่การค้าเดิมไปสู่พื้นที่การค้าใหม่ ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้า และบริการของตนได้ในเวลาที่เหมาะสมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ตลาดการค้าแบบไร้ราคาสงวนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือทางธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสทุกคนไม่ว่าจะเป็น

ผู้ประกอบการมืออาชีพ ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงของปริมาณสินค้าคงคลัง ศักยภาพในการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจ รวมไปถึงการจัดการกับต้นทุนค่าเสียโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สามารถทดลอง เรียนรู้ทางภาคปฏิบัติ และทำความเข้าใจของผลลัพธ์ทางการตลาด และสินค้าของตนเอง ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นกำไร หรือ ขาดทุน เพราะความรู้ที่ได้มานั้นคือทางเลือกที่จะไปกำหนดเส้นทางที่ถูกต้อง และดีขึ้นในอนาคต

 

บทสรุป

นวัตกรรมทางการค้า เกิดขึ้นได้จากการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของรูปแบบการค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า รูปแบบโมเดลธุรกิจ รูปแบบการจัดจำหน่าย และการสร้างสรรค์ทางการค้าในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย

ตลาดการค้าแบบไร้ราคาสงวน มีจุดประสงค์ที่จะเป็นพื้นที่การค้า เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การทดลอง และการลงมือทำจริงของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ หรือผู้ขาย และมีส่วนช่วยทำให้เกิด นวัตกรรมทางการค้าใหม่ ได้เกิดขึ้นเสมออย่างไร้เงื่อนไข

เอาล่ะ … ที่ข้าอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้

 

แล้วพบกันใหม่
– Uncle Jack –
———————————————————————————
ติดตามพวกเรา และพบกับเนื้อหาธุรกิจที่น่าสนใจอีกมากมายได้ ที่นี่ RAPBIZZ.com
เฟสบุ๊คแฟนเพจ  : facebook.com/rapbizzdirect
บทความที่น่าสนใจ : rapbizz.com/articles

หมวดหมู่

บทความรายเดือน

หากมีคำถามเพิ่มเติม?

ส่ง อีเมล์ พร้อมคำถามมาที่เราได้เลย และทางเราจะทำการติดต่อกลับโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

ติดต่อเรา